Uudised

Arhiiv (aasta)

Lennuliiklusteeninduse AS ja Frequentis AG sõlmisid CADAS süsteemide uuendamise lepingu

23. Dets 2019

19. detsembril allkirjastati Lennuliiklusteeninduse AS ja Frequentis AG vahel CADAS süsteemide uuendamise leping. Tegemist on kaheaastase projektiga, mille jooksul saavad olulised parendused ja uuendused enamus briifingus ja AIP grupis kasutusel olevad süsteemid. Frequentis AG on olnud meile heaks partneriks juba peaaegu dekaadi ning loodame ka edaspidi nende toel olla oma süsteemide kaasajastamisega Euroopas esirinnas. Lepingus välja toodud tööd plaanitakse valmis saada 2021. aasta lõpuks.

Kõneside kanalisammu 8.33 kHz rakendamine allpool FL 195

12. Dets 2019

Lennuamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2020 on Tallinn FIR-is keelatud sooritada IFR-lende, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8,33 kHz võimekusega. VFR-lendude puhul on 8,33 kHz-raadio kasutamine kohustuslik õhuruumiklassides C ja D ning ka RMZ-des.

Lisaks, enamik Eestis kasutatavaid määratud sagedusi viiakse 2. jaanuaril 2020 üle kanalisammule 8.33 kHz. Pöörake tähelepanu Aeronavigatsiooniteabe ringkirjale ja 2. jaanuaril 2020 jõustuvale AIRAC AIP muudatusele täpsema info saamiseks.

FINEST Aviation – dünaamiline piiriülene lennuliikluse korraldamise programm

18. Nov 2019

Peamised aeronavigatsiooniteenuse osutajad Eestis ja Soomes – Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) ja Air Navigation Services Finland (ANS Finland) on pikka aega koostööd teinud lennuliikluse korraldamise valdkonnas, kuna vastutusalad asetsevad kõrvuti ja ühiselt on olnud vajadus juhtida lennuliiklusvoogusid Helsingi-Vantaa ja Tallinna lennujaamadesse. Põhja-Euroopa piirkonnas piiriülese marsruudivaba õhuruumi rakendamise järgselt tekkis võimalus ja vajadus edasise piiriülese koostöö järele. 2016.

Lennuliiklusteeninduse ASi uus juhatus alustas tööd

10. Okt 2019

Täna, 1. oktoobril on esimene tööpäev Lennuliiklusteeninduse ASi kolmeliikmelisel juhatusel. Juhatuse esimehena alustab tööd Ivar Värk, side-ja tehnikavaldkonda hakkab eest vedama Jaanus Jakimenko ning lennujuhtimise valdkonna juhtimisega jätkab Üllar Salumäe.

Alates 10. oktoobrist muutub VFR lennuplaanide adresseerimise kord

10. Okt 2019

Kui seni on lennuplaanide haldamine ja adresseerimine toimunud kohalike lennuväljade ATS üksuste poolt, siis alates 10. oktoobrist saab Tallinna ARO-st (Lennuinfo osakond) tsentraliseeritud ARO (ATS Reporting Service), mis hakkab vastutama kõiki Tallinn FIR-is toimuvate VFR lennuplaanide eest. Loodud on ühine VFR aadress kuhu saadetakse Tallinna FIR-ga seotud VFR lennuplaanid, mille edastamise eest vastutab Tallinn ARO. See tagab andmete/informatsiooni saadavust 24/7, lennuplaani info jagatakse ajakohaselt  kõigile ATS üksustele.

Rahvusvahelise drooniprojekti tulemused suunavad riikliku mehitamata lennuliikluse korraldamise väljatöötamist

10. Okt 2019

9. oktoobril toimus Lennuliiklusteeninduse AS koordineeritava rahvusvahelise mehitamata lennunduse korraldamise projekti GOF (Gulf of Finland e. Soome laht) U-space esimeste tulemuste esitlemise konverents. Suvel läbi viidud seitsme demolennu põhjal tõdeti, et nii droonilennutajate, mehitamata lennunduse tehniliste süsteemide arendajate kui ka riigi esindajate ja lennuliikluse korraldajate jaoks on lennuohutuse tagamiseks oluline omavaheline koostöö.