Ettevõttest

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. Tegutseme Eesti Vabariigi Kliimaministeeriumi haldusalas ja ettevõtte ainuomanikuks on Eesti Vabariik. Loe omaniku ootuste dokumenti siit.

Pakume ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega.

Oleme hästi integreeritud rahvusvahelisse lennujuhtimisteenuste pakkujate kogukonda, kellega kujundame tuleviku lennuliikluse korraldamist Euroopa Liidus. Tulles ühest kõige arenenumast ja uuenduslikumast digiühiskonnast maailmas, annab see meile teadmised ja jõu digitaalsete muudatuste elluviimiseks aeronavigatsiooni valdkonnas. 

Meie meeskond koosneb pea 200 töötajast, kellest ligi 83% on lennundusvaldkonna eksperdid ja kellega koos oleme pühendunud ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

illustreeriv pilt

Meil on Transpordiameti poolt Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004 ja Komisjoni määruse nr 2017/373 kohaselt väljastatud ühistele nõuetele vastavat aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat, mis on ühtlasi meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi riiklikuks garantiiks.

Meie lennujuhtimise, side- ja navigatsiooni ning lennundusteabe teenused on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardiga kehtestatud nõuetele.

Alates 2015.aasta sügisest on Lennuliiklusteenindus Transpordiameti poolt sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. Viime läbi üksuse-ja jätkukoolitusi.

2016. aasta alguses väljastas Transpordiamet meile lennuprotseduuride väljatöötaja sertifikaadi.

Oma tegevuses lähtume Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest ning lennundussektori rahvusvaheliste katusorganisatsioonide – aeronavigatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete rahvusvahelise organisatsiooni ICAO (International Civil Aviation Organisation) ja Euroopa Lennundusohutusameti EASA (European Aviation Safety Agency) poolt välja töötatud regulatiivdokumentidest.

Missioon

Turvaline ja nutikas teejuht Eesti ja Euroopa taevas.

Meie väärtused

Areng - arendame ennast ja lennundust

Koostöö - saavutame eesmärke läbi koostöö

Ausus ja avatus - oleme ausad ja avatud oma suhtumises ja tegemistes