Õiglane suhtumine

Mis on õiglane suhtumine?
Just Culture – tegutsemine viisil, et otseseid teenuseosutajaid ega ka teisi ettevõtjaid ei karistata nende tegevuse, tegemata jätmise või otsuste pärast, mis vastavad nende kogemusele ja koolitusele, talumata samas rasket hooletust, tahtlikke rikkumisi ja hävitavaid tegusid. [Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 376/2014]

Me õpime vigadest ega otsi süüd!

ivar värk

           Ivar Värk, juhatuse esimees, tegevjuht


Õiglane suhtumine on toimiva ohutusjuhtimissüsteemi ning tervikliku ohutuskultuuri asendamatu osa. Selleks, et luua võimalikult ühtne ja toimiv ohutuskultuur, peab ettevõttes valitsema usaldusväärne õhkkond, mis soodustab avatud, hirmudeta ohutusjuhtumitest teavitamist ning tekitab töötajates huvi ohutusalase informatsiooni vastu. Just Culture võimaldab ettevõttel oma vigadest õppides parandada pakutava teenuse kvaliteeti.

 

illustreeriv pilt
Ohutuskultuuri alustalad, [Reason, 1997]

 

illustreeriv pilt

“See on usalduskeskkond, millega organisatsiooni kõik liikmed peavad tegelema ning millesse panustama”

 

Illustreeriv pilt
Kristjan Telve, Ohutuse- ja kvaliteedi osakonna juhataja