Lennujuhtimine

Lennujuhtimise põhiülesandeks on tagada eelkõige lennuohutus ja vältida kokkupõrkeid nii õhusõidukite kui ka õhusõidukite ja maa peal olevate takistuste vahel, lisaks varustada piloote lennu ajal vajaliku (meteoroloogilise ja aeronavigatsioonilise) teabega läbi raadio-eetri, tagada lendude sujuvus ja efektiivsus ning osutada häireteenindust seda vajavatele õhusõidukitele. Lennujuhtimist teostavad vastava pädevusega lennujuhid.

Lennujuhtimisteenus on kompleksne tegevus, mis koosneb alljärgnevatest osateenustest:

  • spetsiifilise lennuinfo edastamine pilootidele raadio-eetris;
  • lennuliikluse nõustamine;
  • lennuliikluse juhtimine;
  • häireteenus.

Alates 1992. aastast (lende alla 50 000) on lennuliikluse tihedus peaaegu pidevalt kasvanud. Näiteks ületas teenindatud lendude üldarv 2015. aastal esmakordselt 200 000 lennu piiri.

Lennujuhtimisteenus (teostab lennujuhtimisosakond) pakkumine on lahutamatult seotud nii sidetehniliste kui ka lennundusteabe osutamise teenustega. Nimetatud kolm erinevat valdkonda moodustavad nn. ühtse teenusepaketi ehk lennuliiklusteenuse.

Lennujuhtimisüksused

Rahvusvahelistele lennundusstandarditele vastavalt  osutame oma vastutusalas kolme erinevat lennujuhtimisteenust: lähilennujuhtimisteenust, lähenemislennujuhtimisteenust ja piirkondlikku lennujuhtimisteenust. Lisaks neile teenustele osutavad lennujuhtimisüksused ka häire- ning lennuinfoteenuseid.

  1. TWR (Tower Control Unit) e lähilennujuhtimisüksus teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning stardi/maandumisrajal ja ruleerimisteedel. Tallinna TWR osutab lähilennujuhtimisteenust Tallinna lennuväljal ning selle vahetus läheduses (ca 10 meremiili) ning kuni 1700 jala (ca 600m) kõrguseni. Lähilennujuhtimise teostamiseks on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga ja seda teostatakse lennujuhtimistornist (Tallinnas, kõrgus ca 35 m maapinnast).
  2. APP (Approach Control Unit) e lähenemislennujuhtimisüksus, mis tegeleb nii saabuvate kui lahkuvate õhusõidukite juhtimisega lennuväljade lähenemisalades. APP vastutusala on suurem kui TWR-il, mis on Tallinnas ca 40 meremiili lennuväljast ning kuni 9500 jala (ca 3000 m) kõrguseni. Lendude juhtimiseks selles alas kasutatakse radari abi. APP lennujuht määrab saabuvatele õhusõidukitele maandumisjärjekorra ning hajutab väljuvad õhusõidukid saabuvatest.
  3. ACC (Area Control Centre) e piirkondlik lennujuhtimisüksus, mis teostab peamiselt ülelendude juhtimist kogu Eesti õhuruumis, kõrgustevahemikus 9500 jalga (ca 3000 m) kuni 66000 jalga (ca 20 000 m). Tallinna ACC teostab osaliselt ka Helsingi Vantaa lennuvälja lähenemislennujuhtimist (osutab abi lähenemisjärjekordade koostamisel).

Lennujuhtide ja pilootide vaheline suhtlus toimub üldjuhul inglise keeles – harvem ka eesti keeles.