Uudised

Alates 10. oktoobrist muutub VFR lennuplaanide adresseerimise kord

Postitatud 10. Okt 2019
Illustreeriv foto

Kui seni on lennuplaanide haldamine ja adresseerimine toimunud kohalike lennuväljade ATS üksuste poolt, siis alates 10. oktoobrist saab Tallinna ARO-st (Lennuinfo osakond) tsentraliseeritud ARO (ATS Reporting Service), mis hakkab vastutama kõiki Tallinn FIR-is toimuvate VFR lennuplaanide eest. Loodud on ühine VFR aadress kuhu saadetakse Tallinna FIR-ga seotud VFR lennuplaanid, mille edastamise eest vastutab Tallinn ARO. See tagab andmete/informatsiooni saadavust 24/7, lennuplaani info jagatakse ajakohaselt  kõigile ATS üksustele. Uue VFR lennuplaanide töövoo rakendamisega muutub info jagamine effektiivsemaks, VFR lennuplaanide ühise andmebaasi kaudu on tagatud harmoniseeritud ARO tööprotsess, andmete ühtsus, mis omakorda aitab tagada lennuohutust.

Antud rakendamine on osa planeeritavast NM Increment1 (IFPS becomes part of the VFR plan process).
Rohkem infot https://aim.eans.ee/