Uudised

FINEST Aviation – dünaamiline piiriülene lennuliikluse korraldamise programm

Postitatud 18. Nov 2019
illustreeriv foto

Peamised aeronavigatsiooniteenuse osutajad Eestis ja Soomes – Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) ja Air Navigation Services Finland (ANS Finland) on pikka aega koostööd teinud lennuliikluse korraldamise valdkonnas, kuna vastutusalad asetsevad kõrvuti ja ühiselt on olnud vajadus juhtida lennuliiklusvoogusid Helsingi-Vantaa ja Tallinna lennujaamadesse. Põhja-Euroopa piirkonnas piiriülese marsruudivaba õhuruumi rakendamise järgselt tekkis võimalus ja vajadus edasise piiriülese koostöö järele. 2016. aastal otsustati ühisest huvist lähtuvalt alustada veelgi laiaulatuslikumat piiriülest koostööd.

FINESTi eesmärgiks on luua majanduslikku kasu nii mõlemale osapoolele kui ka klientidele ja tõsta osutatavate teenuste kvaliteeti läbi kompetentside, ressursside ja informatsiooni jagamise, hoides samal ajal fookuses ohutust ja keskkonda. FINESTi piiriülene õhuruum saab koosnema Helsingi ja Tallinna (EFIN ja EETT) lennuinfopiirkondadest (FIR) lennutasandite 95 ja 660 vahel. Antud õhuruumis on lennuliikluse sektorid kavandatud mitte riigipiiride põhiselt, vaid liiklusvoogudest lähtuvalt. Lennuliiklusteenuse osutamine nendes sektorites on Tallinna ja Helsingi piirkondlike lennujuhtimiskeskuste (ACC – Area Control Center) vahel dünaamiliselt üle antav.

Eesmärk saavutatakse läbi:

  • piiriülese, homogeense, dünaamilise, kulutõhusa, keskkonnasõbralikuma ja konkurentsivõimelisema aeronavigatsiooniteenuse korraldamise EANSi ja ANS Finlandi poolt õhuruumi kasutajate hüvanguks;
  • õhuruumidisainimise, et toetada võimalikult efektiivselt nii tänaseid kui ka tulevasi lennuliiklusvooge;
  • tehnilise keskkonna väljatöötamise ja rakendamise (näiteks üks lennuandmete töötlemise server kahe asemel lennuliikluse korraldamise süsteemis TopSky) toetamaks dünaamilisi piiriüleseid teenuseid;
  • EANSi ja ANS Finlandi ACC personali ühise töögraafiku rakendamise;
  • kestva teenuse osutamise ja valmisoleku reageerida ka eriolukordades;
  • Tallinna ja Helsinki FIRis töömeetodite ja -protseduuride ühtlustamise ja tõhustamise, et oleks tagatud lennuliikluse läbilaskevõime edasine arendamine vastavalt Ühtse Euroopa Taeva ning Euroopa Komisjoni nõuetele.

FINEST programm on rakendamisetapis, tänaseks on läbi viidud olulisemad tehniliste süsteemide uuenduseks vajalikud hanked. Programmi rakendamine on planeeritud 2022. aasta aprilli. Piiriülese koostöö oluliseks osaks on Thalese ühtne lennujuhtimisesüsteem TopSky, mida mõlemad ettevõtted on juba üle 10 aasta kasutanud.

FINESTi eesmärgid ja tegevuskava ehitatakse vastavuses Euroopa Liidu nõuetega, Ühtse Euroopa Taeva programmi ja SESARi juurutusprogrammi (DP) õiguslike raamistike kontekstis. Programmi eesmärgid on kooskõlas 2019. aasta aprillis SESAR JU ja Network Manager’i poolt avaldatud „Future Airspace Architecture Study-s” tooduga. Rakenduskavade täitmiseks on oluline nii tööstusharu kui ka Network Manageri toetus.

Jälgi teemat ka sotsiaalmeedias #FINESTaviation