Ühiskondlik panus

Oleme osa ühiskonnast, tahame kõigis oma tegevustes olla jätkusuutlikud ning keskkonna teadlikud. Meil on ainult üks planeet ja seetõttu keskendume lennundusvaldkonna teadus- ja arendustegevustele, mis aitavad vähendada lennunduse jalajälge. 

Meie jaoks on oluline, et tuleviku lennunduses oleks järelkasvu. Tahame äratada noortes huvi lennundusvaldkonna vastu. Tuleviku lennundus vajab lisaks lennujuhtidele ka inseneri ja IT valdkonna spetsialiste. Teeme koostööd koolide ja ülikoolidega ning toetame lennundusvaldkonda edasiviivaid haridusprojekte.

Väärtustame pikaajalist koostööd ja toetame neid algatusi, mis aitavad meil luua ohutut, keskkonda säästvat ja innovaatilist tuleviku lennundust. Taotlemise korra leiate: siit.

Meie panus:

2022

 • Rally Estonia 2022 - Ralli alal lennuohutuse eest vastutav partner

2021

 • Rally Estonia 2021 - Ralli alal lennuohutuse eest vastutav partner
 • SA Tartu Kultuurkapitali Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 1500 eurot (2 stipendiumi)
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumi fond 3300 eurot (2 stipendiumi)

2020

 • Rally Estonia 2020Oleme alates 2020. aastast Rally Estonia lennuohutuse eest vastutav partner. Õhusõidukid tegutsevad ralli alal enamjaolt kontrollimata õhuruumis, kus me lennujuhtimisteenust ei osuta. Meie ülesanne on luua ralli toimumiskoha lähedusse ohutu ja turvaline õhuruum koos lennualade ning vastavate protseduuridega, nii mehitatud kui mehitamata õhusõidukitele.
 • SA Tartu Kultuurkapitali Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 1500 eurot (2 stipendiumi)
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumi fond 5300 eurot (3 stipendiumi)

2019

 • SA Tartu Kultuurkapitali Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot (4 stipendiumi)
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumi fond 11 800 eurot (6 stipendiumi)

2018

 • SA Tartu Kultuurkapitali Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot.
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumi fond 7150 eurot.
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – logistikaseminari korraldamiseks 3500 eurot. Logistikaseminar tegeleb oma olemuselt lennundusele olulise valdkonna ehk logistika arendamisega ja annab tudengitele valdkonnast parema arusaamise. Lennuliiklusteeninduse jaoks on selle ürituse toetamine majanduslikult kasulik, kuna kohe alustatakse uute lennujuhtide värbamiskampaaniat ja üheks sihtgrupiks on kindlasti sellel seminaril osaleja.

2017

 • SA Tartu Kultuurkapital – Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3100 eurot.
 • Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ – lastele suunatud lennuhuvi laagris osalemise toetamine, nendele lastele, kellede peredel ei ole võimalik enda laste huvitegevust toetada, toetus 5.000 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummer 2017 korraldamiseks 5000 eurot.
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – logistikaseminari korraldamiseks 3000 eurot.

2016

 • Raivo Kask - raamatu “Lendur” väljaandmiseks 1 300 eurot.
 • Tallinna Tehnika Ülikool – tudengisatelliidile pardaseadmete arendamiseks 10 000 eurot.
 • Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ – lastele suunatud lennuhuvi laagris osalemise toetamine, nendele lastele, kellede peredel ei ole võimalik enda laste huvitegevust toetada, toetus 5625 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – Eesti Lennupäevad 2016 korralduskulude katteks 10 000 eurot.
 • SA Tartu Kultuurkapital – Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 3000 eurot.
 • MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi – lennumudelismi MM-il osalemiseks 940 eurot.
 • Mati Iila – raamatu “Aviaator 2” väljaandmiseks 1500 eurot.
 • Tallinna Tehnikakõrgkool – logistikaseminari korraldamiseks 2000 eurot.
 • MTÜ Ridali Lennuklubi – mootorlennuki raadiojaama ja transpondri finantseerimiseks ning hooldusremondi tegemiseks 3000 eurot.

2015

 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 2000 eurot.
 • Ridali Lennuklubi – mootorlennuki inspektsiooni ning hooldusremondi finantseerimiseks 2000 eurot.
 • Eesti lennujuhtide assotsiatsiooni ESTATCA - poolt Tallinnas 2015. a korraldatava rahvusvahelise lennujuhtide ürituse korraldamiseks 15 000 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – Eesti Lennupäevad 2015 korralduskulude katteks 6000 eurot.
 • Sõjaväe Langevarjuklubi MTÜ – lastele suunatud lennuhuvi laagris osalemise toetamine, nendele lastele, kellede peredel ei ole võimalik enda laste huvitegevust toetada, toetus 4000 eurot.
 • SA Tartu Kultuurkapital – Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot.

2014

 • TTÜ Arengufond – stipendiumide väljaandmiseks 2112 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – liikumispiirangutega inimestele mobiilsete aluste projekteerimise toetamine 2500 eurot.
 • OÜ Külim – “Põhjakotkad 2″ raamatu väljaandmise toetamine 3500 eurot.
 • Eesti Lennuakadeemia 8000 eurot – eesmärgiga arendada Tartu lennuvälja teenuseid kasutades Akadeemia teadmisi ja inimesi.
 • Eesti Lennuakadeemia – Eesti Lennupäevade korraldamiseks 3500 eurot.
 • Ridali Lennuklubi – kahekohalise õppepurilennuki ostuks 2600 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – Eesti Lennupäevade korraldamiseks 3500 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 3500 eurot.
 • Eesti Lennuakadeemia fond / KulKa – stipendiumide maksmiseks 3500 eurot.

2013

 • Peeter Pajula – lennunduse doktori õpinguteks Cranfieldi Ülikoolis 1400 eurot.
 • MTÜ Ridali Lennuklubi – lennupäevade läbiviimiseks 1500 eurot.
 • SA Tartu Kultuurkapital – Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – Eesti Lennupäevade korraldamiseks 5000 eurot.
 • Eesti Lennuakadeemia – Eesti Lennupäevade korraldamiseks 5000 eurot.
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond – magistriõppe stipendiumide maksmiseks 2112 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 5000 eurot.

2012

 • MTÜ Ridali Lennuklubi – klubihoone sisustamiseks 1250 eurot.
 • MTÜ BEST-Estonia 01.11.2012 – 04.11.2012 Tallina Tehnikaülikoolis toimuva EBEC Tallinn insenerivõistluse korraldamiseks 2300 eurot.
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond – magistriõppe stipendiumide maksmiseks 2112 eurot.
 • SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3500 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – 3000 eurot.
 • Eesti Tiibvarjuspordi Liit – 2370 eurot.
 • AS Tallinna Lennujaam Routes Europe 2012 korraldamiseks 5000 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 3000 eurot.

2011

 • Eesti Lennuakadeemia – lennundusseminari korraldamiseks 3000 eurot.
 • Toivo Kitveli ajalooraamatu „Põhjakotkas“ väljaandmiseks 2229 eurot.
 • Eesti Lennuakadeemia – meteoroloogia õpiku väljaandmiseks 750 eurot.
 • MTÜ Eesti Langevarjuklubi – Parasummeri korraldamiseks 3000 eurot.
 • Eesti Kaitsevägi – ennesõjaaegse lennuväe ohvitseride terarelva ehk „Vestu“ prototüübi tootmisse juurutamiseks 1200 eurot.
 • SA Tartu Kultuurkapital – Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 2250 eurot.
 • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond magistriõppe stipendiumide maksmiseks 2112 eurot.
 • SA Eesti Lennundusmuuseum – lennukoolitusbaasi täiendamiseks, lennundusmuuseumi materiaalse baasi väljaarendamiseks 3200 eurot.