Uudised

Muudatused Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu koosseisus

Postitatud 14. Nov 2023

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu uueks liikmeks sai kliimaministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ning nõukogu jätkab kolmeliikmelisena. Kohalikus lennunduses on hetkel peamiseks väljakutseks taastumine olukorrast, kus lennuliiklus kahe järjestikuse kriisi tõttu kiirelt kahanes. Samas on töös ka erinevaid arendusi, näiteks mitmeid uusi lahendusi seoses droonindusega.

Taivo Linnamägi

Nõukoguga liitunud Taivo Linnamägi ütleb, et on oma põhitöös Lennuliiklusteeninduse ASi igapäevaste tegemistega mitmel viisil kokku puutunud. Seetõttu on nõukogu tasemel juhatusele täiendava toe pakkumine talle heaks võimaluseks anda panus ettevõtte arendamisse.

„Minu fookuses on otsida koos Lennuliiklusteeninduse ASi juhatusega ettevõttele sanktsioonide ajastul ning ülelendude väiksema taseme juures pikas perspektiivis toimiv mudel. Selleks on oluline pöörata tähelepanu arendustele ja uutele investeeringutele, mis soodustaks juba lähitulevikus mehitamata lennunduse ja traditsioonilise lennunduse koostoimimist ning kaasaegsete teenuste müüki ühiste reeglite alusel toimivatel välisturgudel,“ märgib ta.

Kliimaministeerium Lennuliiklusteeninduse ASi üldkoosolekuna nimetas Taivo Linnamägi nõukokku seoses asutuse liikumisega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast kliimaministeeriumi haldusalasse. Linnamägi volitused nõukogu liikmena kestavad kolm aastat.

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu esimees Kuldar Väärsi sõnul sai nõukogu olulist täiendust. „Arvestades Taivo Linnamägi põhjalikke teadmisi lennundusest ja pikaajalist kogemust valdkonnas, toob ta nõukogu töösse kindlasti vajalikku kompetentsi juurde,“ ütles Väärsi. „Väliskeskkond pakub lennundusele jätkuvalt väljakutseid ning seetõttu tuleb kompleksselt otsida võimalusi, kuidas lennunduses tulubaasi suurenda ja eduka majandustegevusega klientidele kasu pakkuda.“

Igapäevaselt tegeleb Taivo Linnamägi lennundusalase poliitika ja õigusloome kujundamise ning korraldusega. Lisaks esindab ta Eestit lennundusvaldkonna erinevates katusorganisatsioonides, sh Euroopa Lennundusohutusametis (EASA) ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioonis (EUROCONTROL), samuti omab ta kogemust lennuettevõtte igapäevases strateegilises juhtimises. Linnamägi kuulub täiendavalt ka Eesti Lennuakadeemia nõunike kogusse.

Seoses haldusala muudatustega kutsuti nõukogu liikme kohalt tagasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindanud Andres Uusma. Volituste korralise lõppemise tõttu kutsuti tagasi ka Riina Varts.

„Olen tänulik Andres Uusmale ja Riina Vartsile nende panuse eest nõukogu töösse. See on olnud väga väärtuslik, arvestades, et kohalikus lennuliikluses on olnud Covidi kriisist ja Ukraina sõja sanktsioonidest tulenevalt keerulised ajad,“ ütleb Väärsi.

Nõukogu jätkab tööd kolmeliikmelisena ja sinna kuuluvad nõukogu esimees Kuldar Väärsi ning liikmed Sven Kirsipuu ja Taivo Linnamägi.