Uudised

Lennuliiklusteeninduse AS korraldab Rally Estonia 2021 raames õhusõidukite ohutut liiklemist

Postitatud 13. juuli 2021

„Lennuliikluse korraldamine ralli alal toimub võrdlemisi väikses ja kontrollimata alas, kus õhusõidukid on erinevad ja ka õhus eri põhjustel. Selleks, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses loodud piirangud nii droonidele kui ka tavapärastele õhusõidukitele. Oluline on meeles pidada, et ralli ajal on droonide lennutamine keelatud ja ilma loata droonid eemaldatakse,“ rääkis Lennuliiklusteeninduse ASi lennuinfo osakonna juht Kalmer Sütt.

Jaanus Ree

Katsete vahetuses läheduses toimetab WRC filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori, et üle maailma pakkuda parimaid kaadreid rajalt. Lisaks liiguvad katselt katsele ka kopterid klientidega, kellel on plaanis kõik ralli katsed oma silmaga ära näha ning on väga suur tõenäosus, et nad tahavad seda teha korraga, kuna enamasti soovitakse ära näha esimese otsa masinad (WRC klass). Kliente lennutavate kopterite jaoks on korraldaja ette valmistanud spetsiaalsed maandumisplatsid, mis asuvad katsete vahetus läheduses. Valmis tuleb olla ka päästekopteri võimalikuks liikumisteks ja drooniseire tegevuseks. Kõikide õhusõidukite liikumist monitooritakse alates õhku tõusmisest kuni maandumiseni, et tagada nii pilootide kui ka pealtvaatajate turvalisus.

Piirangud droonidele

Ralli korraldaja (Eesti Autosport MTÜ) on kehtestatud ralli alale ohutuse tagamiseks lennupiirangu alad. Selleks, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses droonide (sh hobidroonide) lennutamine keelatud.  Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab korraldaja droonipüüdjaga ja konfiskeerib.
Droone võivad nõuetekohase kooskõlastuse ja lennujuhi loa olemasolul lennutada ainult Rally Estonia korraldusega seotud isikud. Ilma loata lendavad droonid konfiskeeritakse ning lennutaja suhtes kohaldatakse vastutust seaduses ettenähtud korras. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneva kahju eest vastutab drooni lennutaja ehk piloot. 

Piirangud õhusõidukitele ja droonidele Tatu lähi- ja lähenemisala piirkondades

Õhusõidukid tegutsevad ralli alal enamjaolt kontrollimata õhuruumis, kus Lennuliiklusteenindus lennujuhtimisteenust ei osuta.

“Ralli ajal on õhusõidukitele kehtestatud piirangud Tartu lähi- ja lähenemisalasse  sisenemisel. Samuti on piirangud Tõutsi lennuvälja kasutamisel. Arvestades katsete lõppemise kellaaegu, on Tartu lennujaam ralli ajal avatud tavapärasest kauem,” täpsustas Kalmer Sütt.

Ralli ajaks on tehtud kokkulepe Lennuakadeemia ja Pakker Avioga, et nad väldiksid võimalusel Tartu lennuväljal õppe- ja treeninglendude tegemist võimalike tipptundide ajal. 

Kogu info ralli ajal kehtivate piirangute kohta on leitav Lennuliiklusteeninduse ASi lehelt aim.eans.ee lisa  AIRAC AIP SUP 07/2021