Uudised

Lennuliiklusteeninduse AS kohandab ettevõtte struktuuri ja juhtimise uuele reaalsusele vastavaks

Postitatud 09. Okt 2020
illustreeriv foto

Lennuliiklusteenindused kogu maailmas on sattunud olukorda, kus drastiliselt on vähenenud töömaht ja seega ka ettevõtte tulud. Muutunud majanduskeskkonnas edukaks toimetamiseks on Lennuliiklusteeninduse AS (Estonian Air Navigation Services – EANS) algatanud struktuurimuudatuse, mille eesmärk on leida uusi ärisuundi, jätkata digitaliseerimise ning automatiseerimisega ja muuta ettevõtte töökorraldus senisest efektiivsemaks. 

„Kui kevadel olime optimistlikud ning erinevatele prognoosidele toetudes arvasime, et liiklusmahud taastuvad sügiseks vähemalt pooleldi tasemele, mis nad olid enne kriisi, siis tänaseks on selge, et lennunduses on kohale jõudnud uus reaalsus ning liikluse taastumist 2019. aasta tasemele prognoositakse alles aastaks 2025. Liikluse taastumist takistavad kooskõlastamata riigipiiride ning sihtkohtade sulgemised, et saada kontrolli alla viiruse levik välistest allikatest. Kooskõlastamata riiklikud meetmed on lõhkunud selle, kuidas lennundus siiamaani toiminud on. Ka reisijate usaldus õhutranspordi vastu on oma madalaimal tasemel. Nendest oludest tulenevalt peame üle vaatama oma ärisuunad, et ettevõttena ellu jääda ning jätkata riigile olulise strateegilise teenuse osutamisega,“ selgitas struktuurimuudatuse tagamaid ettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees Ivar Värk.  

„Oleme juba täna lennundusprotseduuride disaini ning süsteemide ja infotehnoloogia arendustega mitmetest riikidest sammu võrra eespool, kuid peame hoidma ja arendama suunanäitaja teekonda Euroopa lennunduses. Olgu see siis traditsioonilise lennujuhtimise moderniseerimise või näiteks mehitamata lennuliikluse korraldamise välja arendamises,“ sõnas Värk, lisades, et kuigi ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on lennujuhtimine, liigutakse selgelt IT valdkonna suunal, et viia ka lennundus Eesti e-riigi kuvandiga kooskõlla. „Lennunduse näol on tegemist majandusharuga, millel on väga suur kasvupotentsiaal – meie ülesanne on see potentsiaal realiseerida. Eesti on hea koht, kus testida, mis töötab uues normaalsuses kõige paremini ja see käib nii lennundussektori kui muude valdkondade kohta,“ lisas Värk. 

Lisaks uutele ärisuundadele, soovitakse struktuurimuudatuse käigus parandada ka ettevõttesisest koostööd ning efektiivsust. „Oleme koostöös PricewaterhouseCoopers Eestiga välja töötanud lahenduse, mille eesmärk on ettevõtte sees lihtsustada arusaama alluvussuhetest ning parandada info liikumist. Juhtide vastutusalad muudetakse senisest enam funktsioonipõhiseks, et fookus ettevõtte arendamisest ja eesmärkidest oleks selgem,“ rääkis Värk. Efektiivsuse kasvatamise eesmärgil liidetakse ametikohti ning luuakse juurde ka uusi. „Alustatud arendusprojektid nagu piiriülene koostööprojekt FINEST, lennujaamade digitaliseerimine üheks irdtorni keskuseks või mehitamata lennuliikluse korraldamise välja töötamine, soovime edukalt lõpuni viia, sest projektide realiseerudes oleme valmis tulevikuks,“ kinnitas EANSi tegevjuht.