Lennujuhtimissüsteemid

Lennujuhtimist toetava teenuse tagamiseks on eelkõige kasutamiseks ette nähtud lennujuhtimissüsteemid (ATM-Air Traffic management süsteemid).

ATM süsteemid on lennujuhi vahetuks tööriistaks, kuhu on koondatud paljude süsteemide info. Näiteks kuvatakse ja käideldakse ATM süsteemides koondatud seireandmeid õhusõidukite asukoha ja muu infoga, lennuplaanide-, meteo- ja navigatsioonisüsteemide infot, CPDLC teateid, automaatseid teateid võimalikest ohuolukordadest ja konfliktidest õhusõidukite vahel ning palju muud.

Kuvatav ja kasutatav informatsioon sõltub konkreetse töökoha vajadustest. Näiteks on lähilennujuhtimisüksuses kasutatav üks ATM süsteem ning piirkondlikus lennujuhtimisüksuses teistsugune ning ühtlasi teiste, kuid sarnaste funktsioonidega ATM süsteem.

ATM süsteemide kasutajaliideses põhiekraani  taustaks on kontrollitava piirkonna kaart, kuhu kuvatakse seire- ja muud infot. Lennujuht omab süsteemi abil olukorrateadlikkust ning saab kuvatava info põhjal anda õhusõiduki piloodile korraldusi ja teha koostööd teiste üksustega.

EANSis on kasutusel 1 põhilennujuhtimisüsteem piirkondlikuks (ACC) lennujuhtimiseks. EANSi põhilennujuhtimissüsteem kannab tootenime Topsky ning tootjaks on Thales. Sellele lisaks on lisaks olemas varulennujuhtimissüsteem Cobham RDS, mis võrreldes Topskyga on lihtsam ning on piiratud läbilaskevõimega. Eraldiseisev Tallinna lennuvälja spetsiifiline lennujuhtimissüsteem on tornis (TWR/APP) kasutamiseks. Torni lennujuhtimissüsteem on toodetud ADB Safegate poolt ning koosneb kolmest moodulist: DIFLIS (elektrooniliste strippide süsteem), ACEMAX (maaliikluse juhtimise süsteem, ing k Advanced Surface Movement Guidance and Control System) ja INFOMAX (info kuvamise süsteem).

Lennujuhtimine
Loe veel lennujuhtimise ameti kohta
Loe edasi