Arenguvõimalused

Kiiresti arenev lennundus eeldab ka lennujuhtidelt pidevat enesetäiendamist.

Ohutuse tagamiseks lennuliikluses on lennujuhtidele seatud ranged nõuded enese täiendamisele ja kompetentsuse kontrollile.

Töö käigus toimub perioodiliselt lennujuhtide kompetentsuse hindamine ja vajadusel täiendkoolitusele suunamine.

Perioodiliselt läbitakse värskenduskoolitusi, nii Eestis kui välismaal.

Lennujuhitööd on võimalik teha kolmes erinevas sektoris (lähialas, lähenemisalas või piirkondlikus sektoris). Lennuliiklusteeninduse sisekorra järgi on lennujuhil võimalik omandada pädevus kuni kahes sektoris, kuna kõigis kolmes sektoris enda pädevana hoidmine on keeruline.

Kui igapäevane pulditöö ei paku enam piisavalt väljakutset ja selle kõrvalt tahetakse panustada lennunduse arengusse või kui tervislikel/isiklikel põhjustel loobutakse pulditööst, on lennujuhil võimalik töötada ka järgmistes valdkondades:

  • vanemlennujuhi töö - vanemlennujuhi ülesanne on korraldada tööd vahetuses, ühel ajahetkel võib tööd teha lennujuhtimises sõltuvalt kellajast ja aastajast 3-15 inimest;
  • väljaõppejuhendaja töö – väljaõppejuhendaja ülesandeks on väljaõpet läbiva lennujuhi õpilase või täiendkoolitust läbiva lennujuhi juhendamine ning jälgimine tööpositsioonil (väljaõppejuhendaja peab ka ise pädevust omav lennujuht olema);
  • tasemetestija töö – tasemetestija ülesandeks on lennujuhtide pädevuse hindamine (tasemetestija peab ka ise pädevust omav lennujuht olema);
  • erinevad spetsialistid - lisaks operatsioonilisele tööle on võimalik täita veel erinevaid lennujuhtimisteenuse arengu seisukohalt olulisi ülesandeid (uurija, lennujuhtimisseadmete spetsialist, õhuruumi valdkonna arendamine jne);
  • arendusprojektides osalemine – paljud lennujuhid, kes tahavad oma panuse anda Eesti ja Euroopa lennujuhtimise arengusse, osalevad ekspertide ja projektijuhtidena arendusprojektides. Projektid võivad olla nii ettevõttesisesed kui ka üle-euroopalised.

Lennujuhi amet ei tunne riigi piire, töö on üldjoontes samasugune igal pool, kas töötad Eestis, Soomes või Lõuna-Aafrikas.