illustreeriv foto

UTM Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seadnud Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsile üheks strateegiliseks eesmärgiks välja arendada U-space raamistik ja toetada riiklikke tegevusi mehitamata lennuliikluse korraldamiseks (unmanned traffic management) Eestis. Koostöös UTM tehnoloogia arendajaga AirMap viidi läbi sügis 2019-kevad 2020 konsultatsiooniprojekt, mille raames töötati välja Eesti U-space kontseptsioon (Estonian U-space Concept of Operations) ja riiklik tegevuskava selle juurutamiseks. Koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja lennuametiga kohaldatakse mehitamata lennundusega seotud seadusandlust vastavuses rahvusvaheliste regulatsioonidega, et see toetaks nii ettevõtte sellesuunalist arendustegevust ja mehitamata lennundusega seotud tehnoloogilist innovatsiooni ning ettevõtluse arendamist riigis laiemalt. Käesolevalt tehakse ettevalmistusi U-space rakendusprojekti käivitamiseks.