FINEST

Lennuliiklusteeninduse AS ja Fintraffic ANS (Soome) on teinud pikka aega koostööd lennuliikluse korraldamise valdkonnas.  Põhja-Euroopa piirkonnas piiriülese marsruudivaba õhuruumi rakendamise järgselt tekkis meil võimalus ja vajadus viia piiriülene koostöö naabritega uuele tasemele. 2018. aastal otsustasime koos Fintraffic ANSga ühisest huvist lähtuvalt algatada FINEST projekti, mille käigus liidetakse Eesti ja Soome õhuruumid lennutasandite 95 ja 660 vahel üheks, luuakse riigipiiride ülene lennuliikluse korraldamise süsteem ja teenuse osutamise võimekus, kus vastavalt vajadusele võivad Eesti lennujuhid juhtida lende Soome õhuruumis ja vastupidi.

FINESTi eesmärk on ehitada turvalisem, jätkusuutlikum ja tõhusam ühine õhuruum, mis vastab mõlema riigi vajadustele ning muuta lennuliiklus oluliselt ökonoomsemaks ning keskkonnasäästlikumaks. 

Lennuliiklusvoogude parimaks toetamiseks korraldatakse õhuruum ümber ja kehtestatakse uued õhuruumiosad, kus lennuliikluse sektorid on kavandatud mitte riigipiiridepõhiselt, vaid lennuliiklusvoogudest lähtuvalt.  Lennuliiklusteenuse osutamine nendes sektorites on Tallinna ja Helsingi piirkondlike lennujuhtimiskeskuste (ACC – Area Control Center) vahel dünaamiliselt üle antav.

illustreeriv pilt

Joonis 1 Näide õhuruumiosadest ja õhuruumi disainist, haldamaks liikluse nõudlust hommikul, pealelõunal ja õhtul.

FINESTi eesmärgid ja tegevuskava on vastavuses Euroopa Liidu nõuetega ning Ühtse Euroopa Taeva programmi ja SESARi juurutusprogrammi (Deployment Manager) õigusliku raamistikuga ning on kooskõlas 2019. aasta aprillis SESAR JU ja Network Manager’i poolt koostatud „Future Airspace Architecture Study” tooduga.