Arendustegevused

Traditsiooniline lennundus ja ka lennujuhtimisteenus on muutumas esitades järjest uusi väljakutseid.
Selleks, et tagada lennuliiklusteenuste osutamine ning lennuliikluse juhtimise süsteemide toimimise jätkusuutlikkus ka uuenenud tingimustes, tegeleme digitaalsete muudatuste ja tehnoloogiliste arendustegevustega.

Digitaalsete muudatuste ja arendustegevuste planeerimisel arvestame kohustustega rahvusvaheliste organisatsioonide ja partnerite ees, Euroopa komisjoni määruste nõuetega ning omaniku ja klientide ootustega. Enamus planeeritud arendus- ja rakendusprojekte tulenevad rahvusvahelisest Single European Sky ATM Research (SESAR) programmist, mis on kutsutud ellu ühtse euroopaülese taeva (Single European Sky) ehk lennujuhtimisteenuse piirideta rakendamiseks aastal 2025.