Ohutuse ratas

EANS ohutuse kaubamärgi oluline osa on Ohutuse RATAS. Ohutuse RATAS annab ülevaate EANS ohutusjuhtimissüsteemi raamistikust, koosnedes struktureeritud tegevustest, mis on omavahel kombineeritud selliselt, et tekib järjepidev parendustsükkel. 
Ohutuse ratta südameks on Operatsiooniline risk, mille taset püüame erinevate meetmete ja tegevustega hoida võimalikult madalana.
Ratta keset ümbritsevad Organisatsioon ja Kultuur, mis tähendab meie ohutusjuhtimist ja –kultuuri kujundamist, ohutusalaste vastutuste määramist ning seotud osapoolte kaasamist.
Eeltooduid kaitsevad, toetavad ja hoiavad pidevas toimimises: Ohutu teenuse osutamine, Teostuse seire, Parendustegevuste haldamine, Muudatuste haldamine. 

illustreeriv pilt