Töötingimused

Lennujuhid teevad oma tööd lennujuhtimiskeskustes, kus on spetsiaalselt disainitud töökohad, mis on varustatud tööks vajalike vahenditega. Tegemist on istuva ja kuvarioperaatori tööga, mis tähendab, et enamuse tööaja jooksul tuleb jälgida arvutiekraani.

Töövahenditeks on peaasjalikult kõrgtasemel tehnilised seadmed, arvutitehnika, raadioside pidamise vahendid, radarseadmed, kuid tähtsaim töövahend on lennujuhi enda mõtlemine.

Lähilennujuhid teevad oma tööd lennujuhtimistornis, kust avaneb vaade lennujaama territooriumile.

Kuigi lennunduses on kõik tegevused vägagi dokumenteeritud ja igal lennujuhtimisüksusel on hulk protseduure, mille järgi käitutakse, on lennujuhi töö siiski vaheldusrikas ja mitterutiinne. Seda sellepärast, et iga liiklussituatsioon on erinev ja lennujuhil tuleb leida kõige õigem viis selle olukorra lahendamiseks.

Lennujuhi töö on meeskonnatöö, koostööd tuleb teha teiste lennujuhtidega, naabermaade lennujuhtimisüksustega ning pilootidega.

Lennujuhi töö on vastutusrikas ja sellega kaasneb suur emotsionaalne pinge. Tulenevalt töö eriiseloomust, on lennujuhtide töönädal 4 tundi lühem, ehk 36 tundi tavapärase 40 tunnise töönädala asemel.

7 päeva pikem kui tavatöötajatel on ka aastapuhkus. Kokku on lennujuhtidel puhkust aastas seega 35 päeva.

Töö käib peamiselt graafiku alusel. Suuremates lennujuhtimisüksustes (Eestis Tallinna lennujuhtimiskeskus) käib töö 24 tundi ööpäevas, mis tähendab, et tööl tuleb käia ka öösiti, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel.

Graafiku alusel töötamine võimaldab küll rohkem vaba aega, kuid teeb keerulisemaks oma pereelu korraldamise.

Töövahetused on erineva pikkusega, päevaste vahetuste pikkus on kas 7 või 8 tundi. Öine vahetus kestab kuni 12 tundi.

Tallinna lennujuhtimiskeskuses, kus töö on kõige intensiivsem, veedavad lennujuhid puldis järjest 1.5 kuni 2 tundi. Sellele järgneb puhkepaus, et end järgmiseks puldis oleku ajaks välja puhata.

Lennujuhid on oma töös samaaegselt vastutavad mitmete lennukite juhtimise eest. Lennukite arv, mille juhtimise eest lennujuht parasjagu vastutab, varieerub olenevalt paljudest tingimustest nagu aastaajast, kellaajast või ilmastikutingimustest.

Lennujuhid peavad olema valmis töötama pingelises olukorras, nad peavad suutma kujutleda kogu liikluse pilti, seadma prioriteete ning olema võimelised säilitama kaine mõistuse ka kriitilistes olukordades. Neil peab olema hea mälu ning nad peavad suutma samaaegselt teha mitmeid tegevusi – kuulama, kirjutama, rääkima, mõtlema.

Töö tempo on tihtipeale kiire ning lennujuht peab suutma teha kiireid ning õigeid otsuseid. Viivitus või suutmatus otsustada võib viia kriitilise olukorrani.

Kui soovid tulla lennujuhtimiskeskusse tutvuma potentsiaalse tulevase töökohaga, on sul selleks võimalus kirjutades oma soovist aadressile: eans [at] eans.ee

NB! Töövarjutamise eelduseks on taustakontrolli edukas läbimine.