Uudised

 • Seireinsener, tule tiimi!

  Kandideeri SIIN!

 • Lennuinfo talituse spetsialist, tule tiimi!

  Saada oma CV SIIN!

 • Tööpakkumised EANSis

  Kandideeri siin: LENNUJUHTIMISOSAKONNA ASSISTENT Kandideeri siin: VALVEINSENER

 • Mehitamata lennunduse korraldus vajab arendamist ja osapooltega kooskõlastatud regulatsioone

  Lisaks mehitatud õhusõidukitele on nii Eesti õhuruumis kui ka mujal maailmas näha mehitamata ja/või distantsilt juhitavate õhusõidukite kasutuse kasvutrendi. See […]

 • Kuidas udu ning teised ilmastikuolud mõjutavad lennuliiklust?

                          Õhusõidukite starti, maandumist ja õhus liiklemist mõjutavad paljud […]

 • EANS-i ja ANS Finlandi nõukogud otsustasid FINEST programmiga edasi liikuda

  31. augustil 2018 kohtusid Tallinnas EANSi ning ANS Finlandi nõukogud. Kohtumise peamiseks aruteluteemaks oli kahe organisatsiooni omavaheline koostöö FINEST programmis. […]