Lennuliiklusteeninduse AS

Meie põhifunktsiooniks on rahvusvahelistele standarditele vastava kvaliteetse ja paindlikult kliendi vajadusi arvestava lennuliiklusteenuse osutamine Eesti õhuruumis ja sellega kaasnevates neutraalvete kohale jäävates osades.


loe edasi

Teenused

  • Lennujuhtimine
  • Sidetehnika
  • Lennundusteave
  • Konsultatsioon
  • Koolitus
  • Lisateenused

loe edasi

Lennuohutus

Üheks olulisemaks lennundussektorit ühendavaks võtmeteemaks on lennuohutus, selle tagamine eeldab lennundusega seotud valdkondade (sh regulaatorid, lennuliiklusteenindused, lennujaamad, lennuoperaatorid jne) tihedat koostööd.


loe edasi