Lennuettevalmistus

Lennueelseks ettevalmistuseks ehk briifinguks on loodud erinevaid võimalusi nii lennuvälja terminalis kui veebis:

  • Iseteeninduslik briifing (self-briefing) asub Tallinna lennujaama reisijate terminalis ning Tartu lennujaamas ja on tähistatud rahvusvahelise tähistusega – must “C” kollasel taustal. Selline asukoht võimaldab pilootidel lennuks mugavalt ette valmistuda, uurides neile olulisi materjale nii internetist kui ka pääseda self-briefing’u veebilehe kaudu ligi sellistele dokumentidele, mis ei ole kättesaadavad avalikust internetist (nt elektroonsed lennundusteabe kogumikud, lennuplaan elektroonilisel kujul, meteoroloogiline informatsioon ja bülletäänid).
  • Lennueelne ettevalmistus interneti vahendusel ehk ISB (Internet Self Briefing) on EANS-i poolt ülalpeetav teenus, mis on mõeldud aeronavigatsiooniteabe teenuste (AIS) pakkumiseks Interneti keskkonnas. ISB on tasuta teenus, mille kasutamiseks on vajalik eelnev registreerimine lennuinfo kodulehel https://aim.eans.ee. Registreeritud kasutajatele omistatakse individuaalne kasutajanimi ja parool.

ISB võimaldab ja aitab kasutajatel:

  • sisestada lennuplaane ja neid muuta;
  • saada lennueelset informatsiooni: nii bülletääne kehtivatest NOTAM-itest kui ka meteoinformatsiooni;
  • saada informatsiooni mõningate õhuruumi puudutavate põhiandmete kohta nagu näiteks lennutrassid, lennuväljad, navigatsiooniseadmed, piirangualad, marsruudid, lennurajad ja marsruudipunktid.