Tsiviil-sõjaline koostöö: Ämari lennubaasi lennujuhtimise arendamine

Ämari lennubaasi lennujuhtimise arendamine ehk Ämari projekt, käivitati aastal 2014. Projekti eesmärgiks oli Ämari lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenuse osutamise võimekuse loomine ning vastavate koostööprotseduuride ja Ämari õhuruumi kontseptsiooni väljatöötamine.

Projektitöö käigus:

  • vaadati üle kogu õhuruumi struktuur;
  • loodi Ämari lähiala (CTR);
  • töötati välja Ämari lähi- ja lähenemislennujuhtimisteenus ja -protseduurid;
  • tehti ohutusalaseid hinnanguid teenusele;
  • koolitati personal.

EANS-i poolt käivitus lähenemislennujuhtimisteenuse osutamine Ämari lennuvälja lähenemisalas 30. aprillil 2015. aastal.

Projekti raames rakendati Tallinna lennuvälja lähenemislennujuhtimisalas 3NM (meremiili) vähendatud hajutusmiinimumi, mis suurendas oluliselt läbilaskevõimet. Samuti rakendati samas alas sektoriseerimine (ARR/DIR), et vähendada Ämari projektiga kaasnenud töökoormust lähenemislennujuhtimise tööpositsioonidel.