Lennunduskaardid ja aeronavigatsioonilised ekspertiisid

EANS-i Lennuinfo osakond teostab lisaks põhitegevusele veel ka lennundusalaseid ekspertiise instrumentaal-lähenemisprotseduuride ja ICAO Annex 14 piirangupindade suhtes (nt ekspertiis planeeritava hoone kõrguse mõjust kehtivatele instrumentaal-lähenemisprotseduuridele), pakkudes ühtlasi ka vastavasisulisi konsultatsioone.

Lisaks koostame ja/või täiendame erinevaid lennundusalaseid kaarte ja skeeme.

Lennundusalaste ekspertiiside ja kaartide koostamise hinnakiri

Lisateave: