Lennundusteave

Aeronavigatsiooniteabe ehk lennundusteabe all mõistetakse andmeid ja informatsiooni, mida vajatakse lendude planeerimisel ja läbiviimisel.

Aeronavigatsiooniteabe teenus on mõeldud eelkõige rahvusvahelise ja kohaliku kommerts- ja eralennunduse lennunduspersonalile lendude planeerimisel ja sooritamisel Eesti õhuruumis ja lennuväljadel.

Lennundusteabe kogumise, töötlemise, vormindamise, avaldamise ja levitamisega tegeleb Lennuinfo osakond ja selle AIP grupp. Lennundusteabe peamiseks väljaandeks on pidevalt uuendatav “Eesti lennundusteabe kogumik” (Estonian Aeronautical Information Publication – AIP). AIP on saadaval ainult elektrooniliselt HTML, XML ja PDF formaadis. Elektroonilises formaadis AIP (eAIP) avaldatakse CD-ROM-il ja Internetis. Asjast huvitatud saavad eAIP-i osta meie ettevõttest nii uuendusteenusega kui ilma.

Rahvusvahelist lennundusalast operatiivteavet vahendab EANS-i Lennuinfo osakonna  koosseisus tegutsev rahvusvaheline NOTAM-büroo (International NOTAM Office/NOF). Lendude planeerimise ja sooritamisega seotud lennunduspersonalile teeb kõnealuse teabe kättesaadavaks NOTAM-bürooga ühildatud vastav konsultatsioonibüroo ehk briifing (BOF). Büroo koosseisu kuulub ka ARO (Air Traffic Services Reporting Office), mis tegeleb lennuplaanide vastuvõtu, kontrolli ja edastamisega. Teenus on kättesaadav telefoni, e-maili, faksi ja AFS-i teel.

Klienditeenindus toimub telefoni ja e-maili teel ning  iseteenindusliku lennueelse ettevalmistuse ehk self-briefing’u kontseptsiooni alusel.

Eesti õhuruumi lennunduskaartide ja -protseduuride koostamise ja kujundamise ning aeronavigatsiooniliste ekspertiiside läbiviimisega tegeleb Lennuinfo osakond ja selle Lennunduskaartide grupp. Peamisteks kaartideks on AIP-i jaoks koostatavad kaardid ning visuaalseks navigatsiooniks ettenähtud paber- ja elektroonilised kaardid.

Täpsem teave ja kontaktid: https://aim.eans.ee