Teenused

 

Meie ettevõtte pakutava aeronavigatsiooniteenuse ühtse paketi moodustavad kolm erinevat teenust:

  • lennujuhtimine – lennuliikluse korraldamine ja lennujuhtimisteenuse osutamine;
  • aeronavigatsiooniteave  – aeronavigatsioonilise info teenuse osutamine (so lennuinfo ettevalmistus, avaldamine ja levitamine);
  • sidetehniline tugi – sidetehnilise teenuse osutamine (side-, navigatsiooni-, seire- ja andmetöötlussüsteemid).

EANS-i peamiseks tegevusalaks on lennuliikluse korraldamine Eesti õhuruumis Tallinna lennuinfopiirkonnas. Teenindame nii ülelende kui ka Tallinna ja Tartu lennuväljale saabuvaid ja sealt väljuvaid lende.

Meie ülesanne on luua koostöös regulaatori ja järelevalveasutustega keskkond, mis paneks aluse rahvusliku ja rahvusvahelise lennuliikluse toimimisele ja arengule.

Õhuruumi kasutajatele soodsa ja ohutu keskkonna loomise nimel teeme tihedat koostööd lennufirmade ja lennuväljadega, kujundades oma teenust vastavalt nende vajadustele ja aja nõuetele sobivaks. Arvestame ka teiste partnerite – ümberkaudsete lennuliiklusteenuse pakkujate ja Põhja-Euroopa koostööst tulenevate vajaduste ja soovidega. Institutsionaalsel tasandil teeme koostööd Eesti lennundusstruktuuridega, sh Eesti Õhuväega. Oleme osalised paljudes erinevates konsultatsiooni- ja koolitusprojektides.