Riigiprokuratuuris toimus esmakordselt Õiglase suhtumise töötuba

18.-19. jaanuaril toimus EANS algatusel ja Lennuameti koordineerimisel Õiglase suhtumise (Just Culture) töötuba Riigiprokuratuuris, kust võttis osa 8 prokuröri, Lennuamet, MKM, Nordica, AS Tallinna Lennujaam ja EANS. Töötoa viis läbi EUROCONTROL koos erinevate organisatsioonide ekspertidega (IFATCA, European Cockpit Association, European Union Agency for Railways, Slovenia Senior State Prosecutor).

Töötoa peamine eesmärk oli prokuröridele tutvustada Õiglase suhtumise põhimõtteid ja selgitada nende olulisust ohutuse tagamisel ning ühtlasi saada ülevaade ka Eesti karistusseadustikust. EANS ohutusjuht Kaie Peerna tutvustas oma ettekandes, EANS ohutusjuhtimissüsteemi ülesehitust ning kuidas on Õiglase suhtumise põhimõtteid rakendatud.

Mitmes ettekandes toodud näited tekitasid elavat arutelu ja aitasid kaasa põhimõtetest arusaamisele. Töötoa eesmärk sai täidetud ning EUROCONTROL tõi positiivse küljena välja ka selle, et lisaks suurele osavõtjate hulgale olid prokurörid ka erinevatest prokuratuuridest – Riigiprokuratuurist, Põhja-, Lääne- ja Viru ringkonnaprokuratuurist.

Kui töötoa eesmärgiks oli Õiglase suhtumise põhimõtete tutvustamine, siis süvendatud teadmiste saamiseks on EUROCONTROL välja töötanud spetsiaalse koolituse, millel osalemine prokuröridele on tasuta. Kas ja mitu prokuröri Eestist sinna osalema saadetakse sõltub juba Riigiprokuratuurist.