Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB) programm rakendab täna vabamarsruudi õhuruumi

Täna, 12 novembril 2015 rakenduvad Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB) suured õhuruumi struktuuri ja lennujuhtimissüsteemi muudatused, mis pakuvad Eesti, Soome, Läti ja Norra õhuruumi kasutajatele suuremat paindlikkust ja efektiivseid operatsioonilisi võimalusi.

See on reaalne näide pühendumisest Euroopa Ühtse Taeva eesmärkidele, mis loob Euroopasse vähem fragmenteeritud õhuruumi.

Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB) programm rakendab täna vabamarsruudi õhuruumi: edumeelse lahenduse, mis võimaldab operaatoritel planeerida ja lennata soovitud marsruute, võttes arvesse erinevaid faktoreid, sh muutujaid nagu ilm, püsivad tuuled, lühimad marsruudid ja militaartegevus. Selle tulemusena väheneb kütusekogus, mis annab märkimisväärset kokkuhoidu nii kuludes kui keskkonnamõjus.

See keerukas projekt on olnud silmapaistev ja pikaajaline NEFAB Programmi ja lennujuhtimisteenuse pakkujate pingutus. Realiseerununa on see tänuks kõigile neile inimestele, kes panustasid operatsioonilistesse ja tehnilistesse arendustesse.

NEFAB võrgustikukavas (Network Plan) kirjeldatud vabamarsruudi õhuruum on NEFAB-i kontseptsioonis tähtsal kohal. Võrgustikukava koosneb mitmetest rakendatavatest elementidest, et maksimeerida operatsioonilist paindlikkust ja õhuruumi kasutajate hüvesid ning et parandada lennujuhtimiskeskuste vahelist koordineerimist, suurendada läbilaskevõimet ja säilitada ohutuse taset. Tegemist on suurte muudatustega õhuruumi­korralduses, strukturaalsete muudatustega ajutistes piirangualades, täiustustega õhuruumi paindlikus kasutamises ning protsesside rakendamisega, et parandada õhuruumikorraldust ja prognoositavust nii tsiviil- kui militaarkasutajate jaoks.

Hüved õhuruumi kasutajate jaoks on veelgi suuremad tänu heale koostööle Taani-Rootsi funktsionaalse õhuruumiosaga (DK-SE FAB), sest vabamarsruudi õhuruumi mahud nii NEFAB-i kui DK-SE funktsionaalsetes õhuruumiosades (FAB-ides) on ühendatud läbi ühiste lennuplaneerimise reeglite kasutamise. Õhuruumi kasutajad saavad nüüd planeerida ja sooritada oma lende kasutaja eelistatud trajektooridel kogu 6 riiki hõlmaval ehk kahe FAB-i vabamarsruudi alal.

Vabamarsruudi õhuruumi kontseptsiooni arendatakse edasi ja 2016 aasta suveks, teises juurutamise etapis kõrvaldatakse piirid nende kahe vabamarsruudi ala vahelt. Õhuruumi kasutaja seisukohalt on terve tekkinud ala käsitletav ühe katkematu vabamarsruudi alana. Sellele lisaks moodustatakse vabamarsruudi ala ka Bodø Oceanic piirkonnas 2016 aasta suvel, sõltuvalt ICAO ametlikust heakskiidust

See on lähiaastatel hüppelauaks olulistele muudatustele Põhja-Euroopa õhuruumi kujunduses, kui DK-SE ja NEFAB ühendavad oma vabamarsruudi alad Ühendkuningriikide-Iirimaa ja Islandi aladega. 2021 aastaks moodustub katkematu vabamarsruudi õhuruum üle 9 riigi Põhja-Euroopas, käesoleval aastal käivitatud Borealise vabamarsruudi õhuruumi programmi raames. Suurte katkematute vabamarsruudi õhuruumide loomine maksimeerib kasusid õhuruumi kasutajate jaoks, võimaldades neil planeerida ja kasutada kõige kuluefektiivsemaid marsruute üle arvestatava suurusega õhuruumi, hoides kokku aega, raha ja kütust. Oma eesmärkide ja ambitsioonidega on see programm juba märkimisväärne samm Ühtse Euroopa Taeva realiseerumise suunas.