Navigatsiooniteenuste hinnad alates 2016. aastast

Alates 2016. aastast muutuvad Lennuliiklusteeninduse AS-i pakutava lennuliiklusteenuse hinnad. Muutused on vastavuses Euroopa Liidu hinnamäärusega. Teenusehindade osas toimuvad iga aastased konsultatsioonid meie klientidega, 2015. aasta rahvusliku tulemuslikkuse kava ja hinnaregulatsiooni konsultatsioonil osalesid IATA, Eesti Lennuameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Terminali ja marsruudi navigatsioonitasude ühikuhinnad muutuvad järgnevalt:

  • Terminali navigatsioonitasu 2015: p=88,38€ muutub 2016 vastavalt p= 89,98€
  • Marsruudi navigatsioonitasu 2015: p=31,10€ muutub 2016 vastavalt p= 30,69€

Siinjuures on meil eriti heameel esile tõsta, et juba alates 2015. aasta novembrist on meie klientide kasutuses kulusäästu võimaldavad vabamarsruudi õhuruumi võimalused Tallinna lennuinfo­piir­konnas, kui osana Põhja-Euroopa vabamarsruudi õhuruumist. Loe lisa siit.

Kõik küsimused, kommentaarid ja ettepanekud teemaga seoses on teretulnud aadressil eans(at)eans.ee. Täname Teid juba ette ja panustame jätkuvalt meie heasse koostöösse.

Uus hinnakiri kehtib alates 01.01.2016