Teata lennuohutust mõjutavast juhtumist

Lennuohutust mõjutava juhtumi teavitamisega seotud tegevused on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 376/2014 ning kohustuslikus korras teavitamisele kuuluvate lennuohutust mõjutavate juhtumite loetelu on toodud Euroopa Komisjoni rakendusmääruses nr 2015/1018.

Lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine võimaldab parandada lennunduse ohutust, tagades suundumuste jälgimiseks, lennuohutuse analüüsiks ja parandusmeetmete kasutuselevõtmiseks vajaliku teabe saamise.

Valdkond (nõutav)

Sisu

Juhtumi kuupäev (nõutav)

Juhtumi kellaaeg (kohalik) (nõutav)

Juhtumi kellaaeg (UTC) (nõutav)

Õhusõiduki kutsung (nõutav)

Õhusõiduki tüüp (nõutav)

Lennureeglid (nõutav)

Stardi- ja maandumiskoht (nõutav)

Marsruut (nõutav)

Juhtumi toimumiskoht(nõutav)

Lennukõrgus (nõutav)

Ilmastikutingimused (nõutav)

Vastutav lennuliiklusteeninduse üksus (nõutav)

Muu oluline informatsioon

Juhtumi kirjeldus (nõutav)

Arvatav põhjus (nõutav)

Ettepanek (nõutav)

Ettevõte

Teate edastaja nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Telefon (nõutav)

Faks

Aadress