Väärtused

OHUTUS

Kõikide oma tegevuste läbiviimisel teadvustame (hindame ja arvestame) ohutuse tähtsust ja võimalikke tagajärgi!

KOOSTÖÖ

 • Tulemuse saavutamiseks teeme koostööd seotud osapooltega.
 • oleme avatud ning jagame informatsiooni ja arvestame teiste ettepanekutega;
 • saavutame eesmärke läbi meeskonnatöö;
 • kaasame ja tahame olla kaasatud.

PROFESSIONAALSUS

 • Teeme tööd läbimõeldult ja otsime efektiivsemaid lahendusi.
 • järgime kehtivaid protseduure ja reegleid ning anname oma panuse nende arendamisesse;
 • hindame haritust ja enesearendamist;
 • tunnistame oma vigu ja õpime nendest;
 • mõtleme laiapõhjaliselt ja globaalselt ning lähtume tervikust.

HOOLIVUS (IKKK)

 • Hoolime iseendast, kolleegist, kliendist, keskkonnast!
 • anname ja ootame tagasisidet, oleme valmis seda jagama ja arvestama;
 • käitume nii nagu soovime, et meiega käitutaks või paremini;
 • rakendame keskkonnahoidu loovaid lahendusi;
 • oleme abivalmid, toetavad ja mõistvad.

USALDUSVÄÄRSUS

 • Peame kinni kokkulepetest;
 • vastutame oma tööde ja tegemiste kvaliteedi eest;
 • oleme ettevõttele lojaalsed;
 • oleme ausad ja õiglased;
 • Loome usalduslikkust ega peta usaldust!