Personal

sergeizjuganov_MG_8142-2suur

 

Pakume tööd ligi 200-le töötajale, kellest enam kui kolmandik on lennujuhid. Peale lennujuhtide töötavad meil insenerid, lennuinfo töötajad ning tugipersonal. Meie ettevõte kasvab, sest soovime tegutseda aina tulemuslikumalt samas võttes arvesse töötajate heaolu. Tahame olla valmis lennuliikluse mahtude muutusteks, panustada üha enam üle- euroopalistesse arendusprojektidesse ja lennuohutusse, samas tagades inimestele piisava puhkeaja ja ületundideta tööaja.

Pere- ja töötajasõbralik ettevõte
2017. aasta sügisel pälvisime Sotsiaalministeeriumi poolt välja antava pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte algmärgise. EANS-i jaoks on oluline, et meie inimesed saaksid tööd teha heades töötingimustes, mis arvestavad nende vajadustega. Oleme selle nimel palju teinud ja plaanime ka edaspidi teha. Märgis annab meile võimaluse ka väljapoole ettevõtet näidata, et meil on hea töötada.

Töötajate arengu toetamine
Soovime oma töötajatele pakkuda eelkõige soodsat keskkonda enesearenguks ja -teostuseks. Selleks, et luua eeldused töötajate arengule, toimuvad regulaarsed arengu- ja koostöövestlused. Oma töö rikastamiseks ja eneseteostuseks on töötajatel võimalik osaleda arendusprojektides, mille maht pidevalt kasvab. Arendusprojektides osalemine annab meie töötajatele rahvusvahelise töökogemuse ning võimaluse panustada Euroopa lennunduse arengusse. Hindame kõrgelt ja toetame töötajaid, kes on huvitatud enesearendamisest ja oma kutseoskuste süstemaatilisest täiendamisest; premeerime vääriliselt töötajate saavutusi ning toetame tasakaalu töö- ja pereelu vahel.

Terviseedendus

  • toetame rahaliselt töötajate spordiklubikülastusi;
  • oleme ettevõttes sisse seadnud väikese jõusaali;
  • puuviljapäevadega juhime tähelepanu tervislikule toitumisele;
  • meie töötajad osalevad meeskondlikel sportmängudel;
  • töötajatel on võimalus ettevõtte ruumides kasutada osaliselt ettevõtte poolt kompenseeritavat massaažiteenust;
  • kord aastas viime läbi Tervisepäevi, kus tutvustame põhjalikult mõnd meile olulist tervisega seonduvat teemat.

Meeskonnatunde loomiseks toimub mitmeid üritusi nii ettevõttele tervikuna, osakondadele kui ka ettevõtte töötajate peredele.

Me väärtustame ja tunnustame oma silmapaistvaid töötajaid. Selleks anname igal aastal ettevõtte poolt välja Kuld- ja Hõbemärgid parimatele töötajatele, “Aasta tegu” tiitel parimale meeskonnale ning Hea Kolleegi tiitli, mille saajad valitakse kõigi töötajate poolt ühiselt.

Värbamine
EANS personalitöö üheks eesmärgiks on värvata sobivate isikuomadustega, nõutava kogemuste- ja teadmistepagasiga ning arenguvõimelisi töötajaid, kellega luua pikaajaline vastastikku kasulik töösuhe.
Läbi aastate oleme lennujuhte värvanud nii Eesti Lennuakadeemiast kui saatnud ise potentsiaalseid kandidaate välispartnerite juurde lennujuhtimisalasele väljaõppele. Leiame, et selline praktika on ettevõttele laiemate teadmiste hankimiseks kasulik. Koostöö välismaa koolituskeskustega avardab nii meie lennujuhtide kui väljaõppe juhendajate teadmisi ning on heaks keelepraktikaks.

Oleme oma kohustuseks võtnud ettevõtte spetsiifiliste erialade nagu lennujuhtimise eriala propageerimise laiemalt. Selleks oleme loonud veebilehekülje www.lennujuht.ee ning viime regulaarselt läbi mahukaid värbamiskampaaniaid. Elukutseturunduses on meil suureks abiks meie endi töötajad.

Madal personali voolavuse näitaja annab ühelt-poolt tunnistust sellest, et inimesed hindavad oma tööandjat ning teiselt poolt sellest, et valitseb stabiilne ja usalduslik õhkkond, mis on üheks eelduseks töötajatepoolse pühendumise tekkimiseks.

Töövarjutamine

Kui oled otsimas endale elukutset ja soovid näha, millega tegelevad igapäevaselt oma töös lennujuhid, insenerid ja lennuinfo töötajad – kirjuta aadressile eans@eans.ee

Praktika

Kui soovid oma erialaseid teadmisi rakendada unikaalses lennujuhtimisvaldkonnas, siis kandideeri meile praktikale! Ootame ettevõtlikke ja uuendusmeelseid kõrg- ja kutsekooli õppureid ning ka hiljutisi lõpetajaid. Oma soovist kirjuta aadressile eans@eans.ee

NB! Nii töövarjutamise kui praktika eelduseks on taustakontrolli läbimine!

 

logo