TATCI – Tallinna lennujuhtimiskeskuse kaasajastamine

Tallinna lennujuhtimiskeskuse kaasaegsete süsteemidega varustamiseks  loodi 1998.a eraldi programm, millele anti ingliskeelne nimi TATCI – Tallinn Air Traffic Control Improvement.

Programmi kaasajastamine oli vajalik, sest tol ajal kasutusel olnud aparatuur ei suutnud vastata muutunud vajadustele ja ootustele:

 • ei suutnud töödelda nõutavat lennu- ja radarandmete hulka;
 • baseerus aegunud tehnoloogiale;
 • ei omanud ohutu lennujuhtimise seisukohalt vajalike funktsioone;
 • tehnilise hoolde kulud ja rikete arv olid väga suured.

Kaasajastamine hõlmas:

 • side kommuteerimise süsteemi;
 • lennujuhtimise automatiseerimise süsteemi EUROCAT 2000;
 • ühtse aja süsteemi;
 • salvestus- ja taasesitlusseadmeid;
 • lennujuhtide õppeklasse;
 • abiinformatsiooni esitamise süsteemi.
 1. mail 2002. a alustasid EANS-i Tallinna lennujuhtimiskeskuse lennujuhid tööd uue lennujuhtimissüsteemiga. Kaasajastatud aparatuur baseerus uusimale tehnoloogiale ja vastab jätkuvalt lennujuhtimist toetavatele süsteemidele esitatavatele ICAO nõuetele ja EUROCONTROL-i soovitustele.

TATCI-st sai EANS-is lennujuhtimissüsteemi sünonüüm.

Järgneva 6 aasta jooksul on suurendatud süsteemi töökohti vastavalt lennuliikluse kasvust tulevatele vajadustele. Süsteemi funktsionaalsust on täiendatud ca 30 olulise täiendusega, mis puudutavad nii peasüsteemi kui ka simulaatorit.

TATCI 2

Oodatust varem, juba 2006-2007. aastal jõuti olukorda, kus lennujuhtimissaal jäi väikeseks nii lennujuhtidele kui ka aparatuurile. Ventilatsioon ei suutnud tagada enam piisavat õhuvahetust, tekkisid probleemid aparatuurile vajaliku jahutuse tagamisega. Paralleelselt uue lennujuhtimissaali valmimisega 2007. aastal alustati ka ümber kolitavate süsteemide laiendamise ja kaasajastamise projektidega, mis kokku moodustasid tervikliku programmi TATCI 2.

Üleminek toimus kolmes järgus, sest seda nõudis olemasolevate süsteemide arhitektuur ja kolimine ei tohtinud mõjutada lennuohutust halvenemise suunas. Ülemineku toimumise ajal ja sellele järgneval stabiliseerimisperioodil rakendati läbi CFMU* piiranguid ülelendavale lennuliiklusele. Lennujuhtimise kolimine toimus vastavalt ohutusjuhtimissüsteemist tulenevatele protseduuridele. Reaalne üleminek toimus 7. oktoobril 2008, järgneval 3 päeval toimusid veel tehnilised seadistamised, avastatud puuduste kõrvaldamine ning süsteemide stabiliseerimise periood.

17.oktoobril lõppes vana operatsioonilise saali ümberehitus radarsimulaatoriks, mida saab nüüd vajaduse korral kasutada ka lennujuhtimissüsteemi reservina.

CFMU*- Keskne lennuvoogude juhtimise üksus, mis asub EUROCONTROL-i juures. Central Flow Managment Unit

Seoses lennujuhtimise uude saali kolimisega laiendati ka side kommuteerimise ja abiinformatsiooni süsteemi ning uuendati lennujuhtimis-, radarandmete töötlemise reserv- ning ühtse aja süsteemi.

TATCI 3

Vaatama tehtud jõupingutustele lennujuhtimissüsteemi kaasajastamisse, ei olnud edaspidine süsteemi uuendamine enam lihtne ega mõttekas, sest kasutatavat raudvara ei toodeta enam ja laiendamise korral tuleb neid osta kokku kasutatuna teistelt keskustelt. Kuna kasutusel oleva süsteemi analooge enam maailmas palju ei leidu, siis ei ole vajalikke funktsioone enam võimalik mõistliku rahalise kuluga arendada. Baasfunktsioonid on välja arendatud pikka aega tagasi ning ei oma piisavat täpsust ega suuda pakkuda tuge uute funktsioonide väljaarendamiseks. Ka rakendusreegleid integreerumise (nt koostöö naaberõhuruumidega) ja lennujuhtimissüsteemide osas on järjest raskem täita.

Sama kehtib ka side kommuteerimise süsteemi kohta, mis on kasutuses juba 1998. aastast.

Lennujuhtimisteenuse edasise toimimise ja arendamise toe pakkumiseks on vajalik süsteemide täielik kaasajastamine, mis puudutab nii IT infrastruktuuri kui ka tarkvaralist ülesehitust.

Lennujuhtimis-, radarandmete töötlemise reserv- ja sidekommuteerimissüsteemi kaasajastamine jätkus ajavahemikus 2010 – 2012 koodnimetusega TATCI 3.

Momendil tehakse tihedat koostööd Finaviaga lennujuhtimissüsteemide tarkvaraplatvormi ja funktsionaalsuste tellimisel.