Tallinna lennuvälja torni moderniseerimine

Ajavahemikus 2007-2011 teostas EANS lennujuhtimistorni operatsioonilise seadmestiku moderniseerimise projekti, mille eesmärgiks oli torni (st ka Tallinna lennuvälja) läbilaskevõime suurendamine ning osutatava teenuse kvaliteedi märgatav tõstmine.  See eesmärk saavutati  lennujuhtimissüsteemi ja teda toetavate süsteemide kaasajastamisega, automaatse andmevahetuse rakendamisega Tallinna lennujaama, lähenemislennujuhtimisüksuse (APP) ja teiste koostööpartnerite vahelises suhtluses ning lähilennujuhtimisüksuse (TWR) tööpositsioonide ja töömeetodite uuendamisega.

 

Torni moderniseerimise projekt hõlmas:

  • torni ja lähenemise vastutusala liikluse koordineerimise süsteemi;
  • elektroonilist lennuplaanistrippide (Flight Progress Strips) süsteemi EFSS;
  • Tallinna lennuvälja maapealse liikluse seiresüsteemi A-SMGCS (SMR + MLAT) Level II;
  • uute ergonoomiliste lennujuhtide tööpositsioonide/konsoolide kujundamist ja paigaldamist;
  • lennujuhtimise töömeetodite ning Tallinna lennujaama ja Lennuliiklusteeninduse AS-i vaheliste koostööprotseduuride ülevaatamist;
  • personali koolitust.

 

Projekti etapid:

I etapp 2007-2008: Ettevalmistus: nõuete täpsustamine, spetsifikatsiooni koostamine ja riigihanke läbiviimine.

II etapp 2008 – 2011: Torni moderniseerimine: HMI spetsifitseerimine, seadmete paigaldamine (sh maapealse liikluse seiresüsteem A-SMGCS Level II), protseduuride täiendamine ja personali koolitus.

III etapp 2011 – 2012: Torni süsteemi täiustamine uute funktsionaalsustega; EAVA simulaatori täiustamine ACEMAX funktsionaalsusega.

 

Uus torni ja maaseire süsteem  võeti kasutusele 2011. a. alguses.