SESAR IDP

SES-i eesmärkide elluviimise põhiliseks eelduseks oli lennujuhtimissüsteemi kui terviku tehnoloogia ja protseduuride viimine uuele tasemele. Selleks loodi Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi loomise programm SESAR (Single European Sky ATM Research), millele on seatud väga ambitsioonikad eesmärgid.

Aastal 2012 jõudsid SESAR arengud rakendamisfaasi. Veebruarikuus allkirjastas EANS vahepealse kasutuselevõtu juhtrühma IDSG (Interim Deployment Steering Group) konsortsiumi lepingu. FAB-ide põhjal loodud konsortsium koordineeris ja sünkroniseeris õigeaegset vahepealse kasutuselevõtuprogrammi „Interim Deployment Programme (IDP)“ arendusprojektide rakendamist. IDSG tegevus lõppes aasta 2014 lõpus vastavalt plaanile.  Uueks SESAR kasutuselevõtu halduriks (Deployment Manager) määras Euroopa komisjon  ANS teenuse osutajate, lennujaamade ja lennufirmade alliansi. Halduri esimeseks ülesandeks oli Deployment Programme (DP) koostamine. Ettevalmistav DP programm (Preliminary Deployment Programme – PDP) baseerus PCP – katseprojekti kuuel ATM funktsionaalsusel (ATM Functionality –AF) ja ilmus aasta 2015 alguses. PCP-l baseeruv PDP programm  annab õiguslikke vahendeid DP programmi finantseerimiseks Euroopa Komisjoni poolt.