Piirkondlik täppisnavigatsioon ja pideva laskumisega lähenemised – PRNAV/CDA

Piirkondliku täppisnavigatsiooni ja pideva laskumisega lähenemise (P-RNAV* ja CDA**) protseduurid põhinevad globaalsel satelliitnavigatsioonisüsteemil (GNSS). Nende protseduuride rakendamiseks Tallinna lennujaama lähenemisalas teostas EANS koostööprojekti Rootsi konsultatsioonifirmaga LFV Consulting AB.
I faasi raames teostati ettevalmistusi:

  • õhuruumi üldplaneering Tallinna lennujaama lähenemisalas;
  • PANS/ OPS*** protseduuride kavandamine;
  • lennuliiklusteeninduse ja pideva laskumisega lähenemise arendus;
  • vastav analüüs suurendamaks lennuohutust;
  • keskkonnamõju hindamine;
  • kulude-tulude analüüs.

II faasi (tegelik P-RNAV protseduuride rakendamine) viis läbi EANS ise. See faas sisaldas endas lennunduskaartide kohaldamist, muudatusi torni ja lennujuhtimise operatsioonisüsteemides, lennujuhtide koolitust, protseduuride avaldamist jmt.
30. mail 2013. aastal rakendati edukalt Tallinna lähenemisalas P-RNAV ja CDA protseduurid. Seejärel toimus rakendamisjärgne monitooring, mille käigus koguti tagasisidet operaatoritelt ja lennujuhtidelt, et vajadusel teha protseduuridesse muudatused.
*P-RNAV – Precision Area Navigation
** CDA – Continuous Descend Approach
***PANS-OPS – Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations