Koostöö Venemaa ja Kaukaasia regiooniga

EANS omab rahvusvaheliste (nt ICAO) standardite Eestis juurutamise ning lennujuhtimisteenuste süsteemi välja töötamise kogemust. EANS on otsustanud jagada oma kogemusi sarnaste ülesannete ees seisvatele lennundusettevõtetele.
Koostöös Rootsis asuva konsultatsioonifirma Swedaviaga konsulteeriti Venemaa looderegiooni lennuliiklusteeninduse keskust. Samuti oli tihe konsultatsioonialane koostöö Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia Lennuametite ning lennuliiklusteenuste pakkujatega.
Taolise tegevuse üldisemaks eesmärgiks oli nii Venemaa kui Kaukaasia riikide lennundussektori seadusandlike baaside kaasajastamine, et viia need kooskõlla vastavate rahvusvaheliste nõuetega. Ettevõtmine, mille lõppeesmärgiks oli aidata kaasa ohutu ja efektiivse globaalse lennundussektori loomisele.

Konsultatsioonitegevus hõlmas kõiki lennuliiklusteeninduse erinevaid aspekte (st. lendude juhtimine, lennuinfo, meteoteenistus, sidesüsteemid, otsingu- ja päästeteenistus – ATC; AIS, MET, COM, SAR) ja oli üles ehitatud etappidena:
• Olemasolevate süsteemide hindamine;
• võrdlemine kehtiva ICAO poolt välja töötatud seadusandlusega;
• ettepanekute tegemine vajalike muudatuste, arengu- ja väljaõppeprogrammide osas.
EANS konsultatsioonitegevuse mõte oli toetada kogu lennundussektori kaasajastamist ning toimimisefektiivsuse tõstmist ülalnimetatud regioonides, seda nii seadusandluse kui pakutavate lennujuhtimisteenuste osas.
EANS konsultatsioonitegevus leidis ka ICAO ja IATA poolset igakülgset toetust. Oli tõeline väljakutse omada võimalust anda sedavõrd kaalukas omapoolne panus rahvusvahelise lennunduse infrastruktuuri välja töötamisse ja edasiarendamisse.