ISO 9001:2008

Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) on oma töö korraldanud vastavalt ISO 9001:2008 nõuetele. Sertifikaat on välja antud sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt ja see hõlmab aeronavigatsiooniteeninduse – lennuliiklus-, side-, navigatsiooni-, seireteeninduse ja aeronavigatsioonilise teabe teeninduse osutamist.

Uueks väljakutseks lähiajal on üleminek uuele kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO9001:2015.