Osalus SHERPA konsortiumis

Aastatel 2011-2013 osales EANS SHERPA konsortsiumi* liikmena Euroopa komisjoni poolt algatatud SHERPA projektis, mida juhtis Euroopa satelliitteenuse osutaja (European Satellite Service Provider).

Koostöös Poola, Kreeka, Türgi, Bulgaaria ja teiste riikide teenuseosutajatega töötas EANS välja õhusõidukite GNSS** põhised vertikaalse juhtimisega lähenemise protseduurid *** ning osales rahvusliku suutlikkusel põhineva navigatsiooni**** plaani arendamisel. SHERPA projektis osalesid kõik Eesti huvigrupid: Lennuamet, AS Tallinna Lennujaam ja riiklik lennufirma Estonian Air. Tänu projektis osalemisele said EANS- i spetsialistid vajalikud teadmised ja võimekuse ise protseduure kujundada.

*SHERPA – Support ad-Hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS

**GNSS – Global Navigation Satellite System

***SBAS APV – Approach Procedures with Vertical Guidance

****PBN – Performance-based Navigation