FIESTA – fiidersektori juurutamine Eesti õhuruumi

Peale saabuvate lendude kontrollimise süsteemi MAESTRO juurutamist, kontrollimaks Helsinki Vantaa lennujaama saabuvaid lende, algatas Soome Lennuamet läbirääkimised loomaks võimalikku alglähenemise punkti Eesti õhuruumi. Alglähenemise punkti kasutaks liiklus mis suundub Eesti õhuruumist (Tallinna FIR –ist)  Soome õhuruumi (Tampere FIR–i ja Helsinki Vantaa lähenemisalasse).

Pärast osapoolte kohtumist Ivalos 2003. aastal, leppisid osapooled kokku järgnevas: teostada fiidersektori Eesti õhuruumi lisamise realiseeritavuse  ja majandusliku kasu  analüüs.

Töö projektiga algas 2004. aastal ja projekti nimetati FIESTA–ks (Fiidersektori juurutamine Eesti õhuruumis – Feeder Sector Impementation in the Estonian Airspace). Projekti eesmärk oli luua dünaamiline, majanduslikult osapooltele kasulik ja võimekas õhuruumi struktuur, pakkumaks lennujuhtimisteenindust Soome ja Eesti õhuruumides. Loodud fiidersektor tõi kasu mõlemale osapoolele. Paranes õhuruumi kasutamine ja töömeetodid. Lisaks kergendas fiidersektor tööprotseduure mõlemas õhuruumis ning lõi eeldused lennuliikluse kasvuks tulevikus.

Projekt oli jagatud nelja erinevasse ossa:

  • Osa 1: Võimalikkuse analüüs – 01/2005
  • Osa 2: Kasutuselevõtu planeerimine – 02/2005
  • Osa 3: Operatsiooniline üleminek – 03/2005
  • Osa 4: Operatsioonilise üleminekujärgne jälgimine – 04/2005

Soome Lennuameti lennuliiklusteenistuse ja EANS-i koostöö lennuliikluse juhtimise parendamise osas on kasulik õhuruumi kasutajatele ja parandab mõlema riigi lennuliikluste operatsioonilist koostööd.

Ühine õhuruumi edasiarendamise koostöö ja saabuvate lendude juhtimise süsteem MAESTRO ei tähenda mitte ainult operatsioonilist koostööd, vaid ka tehniliste süsteemide harmoniseerimist, pakkumaks teenust, mis on õhuruumide kasutajatele majanduslikult soodne.