FIESTA – fiidersektori juurutamine Eesti õhuruumi

Peale saabuvate lendude kontrollimise süsteemi MAESTRO juurutamist, kontrollimaks Helsinki Vantaa lennujaama saabuvaid lende, algatas Soome Lennuamet läbirääkimised loomaks võimalikku alglähenemise punkti Eesti õhuruumi. Alglähenemise punkti kasutaks liiklus mis suundub Eesti õhuruumist, (Tallinna FIR –ist)  Soome õhuruumi, (Tampere FIR –i ja Helsinki Vantaa lähenemisalasse).

Pärast osapoolte kohtumist Ivalos 2003 -ndal aastal, leppisid osapooled kokku järgnevas: teostada fiidersektori Eesti õhuruumi lisamise realiseeritavuse  ja majandusliku kasu  analüüs.

Töö projektiga algas 2004 -ndal aastal ja projekti nimetatakse FIESTA –ks  (Fiidersektori juurutamine Eesti õhuruumi – Feeder Sector Impementation in the Estonian Airspace). Projekti eesmärk on luua homogeene, dünaamiline, majanduslikult osapooltele kasulik ja  võimekas õhuruumi struktuur, pakkumaks lennujuhtimisteenindust Soome Ja Eesti õhuruumides. Loodav fiidersektor tooks kasu mõlemale osapoolele. Paraneks õhuruumi kasutamine ja töömeetodid. Lisaks kergendab fiidersektor tööprodseduure mõlemas õhuruumis ning loob eeldused lennuliikluse kasvuks tulevikus.

Projekt on jagatud nelja erinevasse ossa:

  • Osa 1: Võimalikkuse analüüs (võtta kasutusele või mitte) -01/2005
  • Osa 2: Kasutuselevõtu planeerimine -02/2005
  • Osa 3: Operatsiooniline üleminek -03/2005
  • Osa 4: Operatsioonilise üleminekujärgne jälgimine -04/2005

Koostöö Soome Lennuameti ja Eesti EANS vahel lennuliikluse juhtimise parendamise alal mitte ainult ei tule kasuks õhuruumi kasutajatele, vaid samuti süvendab osapoolte koostööd.

Ühine õhuruumi edasiarendamise koostöö ja saabuvate lendude juhtimise süsteem MAESTRO mitte ainult ei tähenda operatsioonilist koostööd vaid tähendab ka tehniliste süsteemide harmoniseerimist, pakkumaks teenust mis on õhuruumide kasutajatele majanduslikult soodne.