AMIE – info-ja sidesüsteemide uuendamine

Projekt, mille raames on uuendatud mitmeid lennunduse tarbeks kasutatavaid infosüsteeme ja sidesüsteeme.

1996 aasta alguses teadvustas Eesti Riiklik Lennuamet vajadust lennutegevuse tugiteenuste väljaarendamiseks ja kuulutas välja konkursi konsultatsioonifirma leidmiseks, kes aitaks spetsifitseerida loodavat süsteemi.
Konkursi võitis prantsuse konsultatsioonifirma Sofreavia, kelle juhendamisel koostatagi operatsioonilisi ja osaliselt ka tehnilisi nõudeid kirjeldav spetsifikatsioon. 1998. aastal kuulutati välja konkurss ATS süsteemi projekteerimiseks ja ehitamiseks. Selle konkursi võitis prantsuse firma Syseca SA.

1998. aasta 18. detsembril kirjutati alla leping süsteemi väljaehitamiseks.
1999. aasta lõpul läbis ta tehase katsetused.
2000. aasta 10.märtsil võeti süsteem kasutusele.

Projekti kirjeldus

AMIE koosneb kahest erinevast tootest:

 • AERMAC, ehk AFTN-i osa (lennundustelegraaf),
 • ANAIS mis koondab endasse järgmisi eraldiseisvaid funktsioone:
  – NOTAM-ite haldus,
  – SNOWTAM-ite haldus,
  – FPL-ide koostamine ja haldus,
  – RPL-ide haldus,
  – Internetibriifing,
  – Meteoroloogiline briifing,
  – IS ehk spetsiaalne abiinfo ekraan lennujuhtide tarbeks.

Lennundustelegraafi osa vahetas välja olemasoleva AFTN-i jaama, mille hooldamine oli muutunud keeruliseks seoses varuosade puudumisega, ka on uus jaam automaatne, inimese vahelesegamine on vajalik ainult eriolukordades. Ka on jaam varustatud rohkete abivahenditega, mis kergendavad kasutajate elu.

EANS-i lennuinfo osakonna briifingu pool on maailmas suhteliselt erandlik, ent taoline struktuuriline eripära on tingitud  meie riigi väiksusest. Nimelt on siin kokku liidetud tavapäraselt eraldiseisvad osakonnad nagu ARO, NOTAM büroo, briifing ja meteobriifing ning AFTN-i keskus.
ANAIS-i osas on automatiseeritud enamik lennuettevalmistusega seotud tugiteenuseid. Peamine mida selle süsteemiosaga saavutatakse on täielik kontroll ja ülevaade toimuvatest protsessidest ja kõigi võimalike vigade varajane elimineerimine. ANAIS-i osa on otseselt vajalik Eesti lennunduse ja eriti väikelennunduse arenguks. Eriti peaks kliente rõõmustama läbi interneti teostatav briifing koos kõigi oma võimalustega.
Briifing paikneb EANS-i peamajas Mõigus. Sealt saab ka lähemat informatsiooni interneti briifingu kasutamise ja kasutajaks saamise kohta. Loomulikult saab sealt ka lisainformatsiooni eelpoolkirjeldatud süsteemide kohta.