Multilateraalne seiresüsteem – WAM (Wide Area Multilateration)

EANS kuulutas 2013. aastal välja multilateraalse seiresüsteemi (WAM) hanke. Hanke võitis Thales.

WAM võetakse operatsiooniliselt kasutusele 2017. aasta kevadel, mil ta hakkab töötama paralleelselt praeguste sekundaarradaritega. Selle tulemusena paraneb seirekatte kvaliteet ja seirevõrgu häirekindlus ning seeläbi ka lennuohutus.

WAM koosseisu kuuluvad 24 tugijaama, mis asuvad olemasolevates Elisa, Levira ja Elioni mastides. Tugijaamades on kombineeritud kujul päringusaatja (1090 MHz) ja vastuvõtja (1030 MHz) või ainult vastuvõtja.