Tallinna lennuvälja moderniseerimine

2014. a lõpus käivitus Tallinna Lennujaam AS-i koostööprojekt „Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt 2015–2020“, mille eesmärgiks on tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist, tõsta lennuohutust ning vähendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju keskkonnale.
Selle projektiga seoses peab EANS olema valmis rekonstrueerimise käigus oma süsteemide õigeaegseks uuendamiseks ja ümberpaigutamiseks ning kohandama protseduure operatiivselt vastavalt ehituse käigule.