Single European Sky

Single European Sky (SES) projekt kujutab endast Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu ühisinitsiatiivi, mille eesmärgiks on luua üks ja ühtne Euroopa õhuruum tänase rahvuslikest riigipii ridest lähtuva õhuruumi korralduse asemel. Mis hõlbustaks lennuliiklusvoogude sujuvat kulgemist, suurendades seeläbi nii üldist lennuohutust, õhuruumi läbilaskevõimet, kui lennujuhtimise efektiivsust.

Projekti jõustumine on planeeritud etappidena. SES projekti elluviimise eest vastutavaks institutsiooniks on määratud Euroopa Komitee, seadusandlik funktsioon kuulub EK poolt väljastatud mandaadi alusel Eurocontrol´ile.

SES baasregulatsioonid võeti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu poolt kasutusele 20.aprillil 2004.a ning milleks on: Raamregulatsioon, Õhuruumi regulatsioon, Teenuse pakkumise regulatsioon, Koostöö regulatsioon.

2004. aastal vastu võetud SES regulatsioon (SES I) ei andnud kriitilistes valdkondades oodatud tulemusi.

SES II paketi muudatused jõustusid 20. juulil 2009 Euroopa parlamendi määrusega PE-CONS 3640/09.

SES II põhimõtted rakendatakse läbi erineva taseme õigusaktide, mis teevad olulisi muudatusi lennuliikluse korraldamises, kasutatavas infrastruktuuris ja nende juurutamise aegades, püstitatavates eesmärkides ja nende mõõtmises. Need mõjutavad lennuliikluse korraldamise ärikeskkonda, kusjuures SES seotud õigusaktid, standardid ja kavad ei ole kaugeltki veel kõik valmis ja neid lisandub ka käesoleva äriplaani kehtivuse ajal ja nendega arvestatakse iga-aastaste eelarvete koostamisel.