Osalemine Põhja-Euroopa teenuseosutajate NORACON koostöös

2009. aastast osaleb EANS SESAR* arendustegevuses Põhja-Euroopa teenuseosutajate konsortsiumi NORACON liikmena. Osalemisvaldkonnad on seotud kaugjuhitava lennujuhtimistorni (rTWR ) projekti, õhuruumi ja lennutrasside arendamise, lennuväljade infosüsteemide ja personali arendamisega.
Sealhulgas autasustati 2011. aastal kaugjuhitava lennujuhtimistorni projekti (vt r-TWR), kui kasutuselevõtuks kõige sobilikumat, milles EANS osaleb, SESAR JU poolt.

SESAR* (Single European Sky ATM Research) – Euroopa ühistaeva arendustegevuse programmi