Regionaalne koostöö õhuruumi korraldamise arendamises – NEFAB

NEFAB-i* ehk Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa eesmärk oli luua Norra, Soome, Eesti ja Läti omavahelises koostöös Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiosa (FAB), kus teenuse osutamine klientidele on optimaalne, harmoniseeritud ning vastab nende ootustele ja vajadustele.

2017. aastal uuendatud ja NEFABi nõukogu (CEO Board) poolt kinnitatud NEFAB lennuliiklusteenistuste koostöö strateegia aastateks 2018-2022 keskendub kuuele strateegilisele võtmevaldkonnale:

  1. Õhuruumi kasutamise parandamine
  2. Lennuliiklusteenuse osutamise arendamine
  3. Ühtse Euroopa taeva initsiatiivi ja SESAR rakendusprogrammi elluviimine
  4. Lennuliikluse ohutuse kindlustamine ja parandamine
  5. Lennuliikluse korralduse valdkonna süsteemne organiseerimine, arendamine ja koostöö parandamine
  6. NEFAB riikliku koostöö toetamine.

Selle strateegia alusel on koostatud NEFAB 5-aasta äriplaan (2018-2022) ja iga-aastased tegevuskavad ning eelarved. Nende elluviimine toimub NEFABi juhatuse (Management Board) eestvedamisel ja programmibüroo (PMO) korraldamisel. Konkreetsete projektide teostamiseks rakendatakse NEFABi lennuliikusteenistuste töötajaid või palgatakse eksperte väljastpoolt.

www.nefab.eu