Kaugtorn Torn – R-TWR (Remote Tower)

Remote TWR ehk „irdtorn“ on lähilennujuhtimise teenuse pakkumise kontseptsioon, kus kogu vajaminev visuaalne informatsioon kuvatakse lennujuhile videosüsteemi vahendusel – see tähendab: lennujuhi töökoht ei pea enam asuma teenust vajava lennujaama vahetus läheduses.

Selline lähenemine võimaldab samaaegselt juhtida lende mitmel lennuväljal ja omakorda kuluefektiivsemalt pakkuda kõrge kvaliteediga ohutut teenust.
Koostöös Cyberneticas AS-iga on käima lükatud projekt, mille raames töötatakse välja kaugtorni prototüüp, mille peal katsetatakse erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi ja nende sobivust igapäevasesse reaalsesse lennujuhtimisse.

Prototüübi valmimisele järgneval testperioodil, vaadeldakse järgmisi aspekte:

  • lennujuhi võimekust hallata lennuliiklust Tartu lennujaamas ja selle lähiümbruses tavatingimustes;
  • süsteemi võimekust parendada lennujuhi olukorrateadlikust halva nähtavuse tingimustes (udus, vihm, pimedus).

Peale testperioodi edukat läbimist alustatakse kaugtorni keskuse ehitamisega.

Kaugtorni keskusest hakatakse plaanide kohaselt lennujuhtimisteenust pakkuma minimaalselt kolmes Eesti väikelennujaamas.