FINEST koostöö

FINEST on EANSi ning Soome peamise aeronavigatsiooniteenuste osutaja ANS Finland koostööprogramm.
FINESTi eesmärgiks on luua majanduslikku kasu nii mõlemale osapoolele kui ka klientidele ja tõsta osutatavate teenuste kvaliteeti läbi kompetentside, ressursside ja informatsiooni jagamise.
FINEST koostööprogrammi alguseks võib lugeda 2015. aastal koostatud esialgse eeltasuvuse analüüsi koostamist.

2017. aastast on asutud EANSi ning ANS Finlandi poolt tegelema programmiga süvitsi:

  • koostatud on operatsiooniline kontseptsioon
  • koostatud on programmi juhtimiskava
  • koostatud on korralik tasuvusanalüüs.

2018. aasta I kvartali lõpuks on plaanis konsultatsioonifirma kaasabil välja selgitada FINESTi jaoks sobiv ärimudel ning kahe teenuse osutajavaheline kulude-tulude jaotusskeem. Lisaks annab konsultatsioonifirma nö kolmanda osapoole hinnangu koostatud tasuvusanalüüsile.
FINEST programmi ajakava järgi alustatakse piiriüleses alas piiriülese teenuse osutamisega kõige varem 2020. aasta aprillis.