Borealis koostöö

Möödunud aastal keskendus Põhjamaade aeronavigatsiooniteenuse osutajate liit Borealis  vabalt planeerivate marsruutidega õhuruumi  (FRA) loomisele, mis baseerub Põhja-Euroopa vabamarsruudi õhuruumi NEFRA  ideoloogial ja põhimõtetel ning muudab NEFRA teise faasi plaanitud arendustegevused Borealis FRA projekti osaks.

Põhja-Euroopa ja Taani/Rootsi vabamarsruudi õhuruumialadele (NEFAB FRA ja DK/SE FRA) liituvad Iirimaa/UK funktsionaalsed õhuruumiosade ja Islandi lennuliiklusteenuse osutaja Isavia vastutusala baasil moodustatavad vabamarsruudi alad.

Borealis FRA Programmi elluviimiseks loodi juhtimisstruktuur, st juhtivkomitee, kes teostab programmi üldjuhtimist ning temaatilised grupid, kes töötavad välja dokumente, modelleerivad õhuruumi ja mängivad läbi simulatsioone, koostavad ohutushinnanguid ja rakenduskavasid.

FRA rakendamine Borealise alas toimub seitsme-etapiliselt:

  1. FRA alumise piiri alandamine Shannon juhtimisalas (CTA) kuni lennutasandini FL75;
  2. FRA laiendamine väljuvatele/saabuvatele lendudele Reykjavik FIR-is läbi Bodø või Norway FIR;
  3. FRA laiendamine väljuvatele/saabuvatele lendudele Reykjavik FIR-is läbi Scottish FIR;
  4. FRA rakendamine Scottish FIR sektorites;
  5. FRA rakendamine transiitlendudele Bodø, Norway ja Scottish FIR-s;
  6. Täielik FRA rakendamine Scottish FIR-is ja London FIR-i osades;
  7. Täielik FRA rakendamine London FIR-is.

Borealis FRA on planeeritud täielikult rakendada aastaks 2021.

Vabalt planeeritavate marsruutidega õhuruumi juurutamist finantseeritakse lisaks omavahenditele Euroopa Liidu Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) poolt SESAR kasutuselevõtu haldusasutuse (Deployment Manager – DM) raames loodud tugiüksuse ja veebikeskkonna kaudu.