Lennujuhi-piloodi vahelise andmeside rakendamine (CPDLC)

  1. aasta alguses ettevõttes käivitatud lennujuhi-piloodi vahelise andmeside (CPDLC*) projekti tegevus oli ajutiselt peatatud, tulenevalt ettevõttepoolsetest majanduslikest kaalutlustest ning jõustunud Euroopa komisjoni rakendusmäärusest 2015/310 (EASA soovitustest tingituna seab määrus CPDLC teenuse rakendamise nõude 3 aastat hilisemaks – uus tähtaeg on 5. veebruar 2018).
  2. aasta alguses otsustas EANS kasutada konsultatsioonifirma kaasabi CPDLC rakendamiseks (ATM süsteemi tehniline tugi, lennujuhtimiseks vajalikud protseduurid, AIP-s avaldamine ning lennujuhtide koolitused).
  3. aasta novembriks on sõlmitud leping mõlema CPDLC teenuse pakkujaga – SITA ning ARINC.
  4. aasta lõpuks on olemas ning testitud tehniline võimekus, lisaks on valmis lennujuhtide protseduurid ning lennujuhtidele mõeldud koolituskavad. 2018. aasta alguseks on planeeritud lennujuhtide koolitused ning LIVE testid.
  5. aasta veebruarist märtsi lõpuni viidi läbi koolitused lennujuhtidele.

Lennujuhi-piloodi vaheline andmeside rakendub 6. aprill 2018 alguse küll ainult SITAOnAir kasutajatele. ARINC kasutajatele laieneb CPDLC lähikuudel.

Lennuametiga on projekt koordineeritud ning vajaminevate dokumentide edastamine kokku lepitud.

*CPDLC – Controller-Pilot DatLlink