Lennuliiklusteeninduse AS ja COMSOFT sõlmisid lepingu seireandmete töötlemise ja jagamise süsteemi ARTAS tarneks ja paigaldamiseks

Lennuliiklusteeninduse ASi  eesmärgiks on pakkuda oma klientidele parimat ja ohutut teenust, seetõttu arendab ettevõte pidevalt oma navigatsiooni- ja seiresüsteeme. Kuivõrd lennuliiklus on jätkuvalt kasvuteel, on lähitulevikus plaanis kasutusele võtta kogu Eesti lennuinfopiirkonda kattev multilateratsioonisüsteem, mis muuhulgas võimaldab Mode-S ja ADS-B träkkimist. Ühtlasi tihendatakse koostööd naabritega seireinfo jagamisel. Seoses sellega vajab uuendamist ka kasutatav seireandmete töötlemise ja jagamise süsteem.

Süsteemi hanke võitis üle 25 aasta valdkonnas tegutsenud COMSOFT. Seireandmete töötlemise ja jagamise süsteem ARTAS on EUROCONTROLi poolt aastakümneid järjepidevalt arendatud ja kujunenud enim kasutatud süsteemiks Euroopas. Süsteemi eesmärgiks on luua kasutatavatest seireallikatest pärineva info põhjal täpne õhupilt ja jagada see kasutajate vajadustest lähtuvalt.